torsdag 13 maj 2010

Varroa 2009

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2009.

Allmänt

Årets statistik över Varroanedfallet i föreningsbigårdens samhällen är anmärkningsvärd. Titta noga på grafen, stapeln för 2009 går inte att se. Förra året hade vi den situationen att ett samhälle inte hade något nedfall alls, i år har vi haft situationen att alla samhällen utom ett har varit Varroa-fria, dvs inget naturligt nedfall under sommaren, inget Varroa i drönarvaxet och inget Varroa vid behandling på hösten. I ett samhälle hittades något enstaka kvalster. Vår tolkning är att behandlingseffektiviteten föregående höst har varit mycket god och att det inte förekommer reinvasion i området.
(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Varroabekämpning

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2009 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle avvika från
tidigare år. Eftersom förekomsten av Varroa är så låg så ströks långtidsbehandling med myrsyra från årets program. Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 7 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar