onsdag 25 juli 2012

Naturligt nedfall

Räkning av Varroakvalster. Foto Stina Lindén

För att få en indikation på angreppsgraden av Varroa i ett samhälle kan man räkna naturligt nedfall av självdöda kvalster under yngelperioden. Regelbundet under hela sommaren räknas kvalster i vår föreningsbigård på nedfallsbrickor. Brickorna är indelade i rutor för att lättare kunna räkna. Vid behandling under hösten räknas också nedfallet av då dödade kvalster och därmed kan dessa siffror ställas i relation till varandra, dvs med en viss mängd naturligt nedfall finns det troligen ungefär så här mycket kvalster i bisamhället.

1 kommentar: