måndag 6 augusti 2012

Inavel


Yngelram med lite hål

Bin har en speciell gen (den kallas också könsallel) som förekommer i minst ett 30-tal varianter och om biet blir homozygot (dvs får samma variant från båda föräldrarna) så kommer bilarven att plockas bort av arbetsbina och det blir ett hål. Är det mycket hål kallar man det "skjutet yngel" för det ser ut som det fått ta emot en hagelsvärm. 10-20% hål är inget ovanligt. Hålen gör att samhället inte når maximal storlek för dels utnyttjas inte drottningens hela äggläggningskapacitet, dels tvingas bina hålla hålen varma eftersom de tar upp värdefull plats mitt i kupan.


Detta betyder att även en riktigt bra drottning med de bästa föräldrarna och den bästa uppfödningen inte kommer till sin fulla rätt om drönarna där hon blir parad är för nära släkt med henne själv. Omvänt kan en rätt medioker drottning framstå som mycket bättre än hon egentligen är om parningen är med obesläktade drönare.


Bor man i ett område med många andra biodlare nära så blir inte detta något stort problem, men har man flera km till bigrannarna så kan man med ganska enkla metoder minska inaveln på sina produktionsdrottningar. Det enklaste är att sätta upp en utbigård några km bort, helst lite närmare några andra biodlare än en själv. De drottningar man odlar från sitt avelsmaterialet i hembigården låter man para sig i utbigården. När de är parade kan man flytta hem dem. Glöm inte att kolla församlingsgränserna när du sätter upp utbigården eftersom det sätter begränsningar hur du får flytta.

Ramen nedan hade 16 st tomma celler på ena sidan och ungefär lika många på andra sidan och parningssamhället stod ca 2 km från mina närmsta andra bisamhällen.
Yngelram med extremt lite hål
Egentligen är det lite mer att tänka på för den nya drottningens systrar producerar också drönare som är för nära släkt. Så för att minska problemen med inavel behöver man i princip byta avelsmaterial varje år och gärna hämta in larver från annat håll regelbundet.

1 kommentar: