lördag 16 mars 2013

Medlemsinformation mars 2013


Trots fortsatt kyla så skall våren och därmed en ny bisäsong inte vara alltför avlägsen.
Vid styrelsesammanträde beslöts, att årets ”tisdagsträffar” i bigården  skall börja den 23 april kl. 18.30. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Vi har under de första träffarna inget utstakat program, utan meningen är, att medlemmar och styrelse skall ha möjlighet att diskutera eventuellt uppkomna problem i bigårdarna. Vi skall även gemensamt se till att hjälpa och stötta nya medlemmar att få en så bra start som möjligt med sin biodling.
Samråd har skett, med bihälsokonsulent Preben Kristiansen, om det fortsatta samarbetet med uppföljning och utvärdering av varroabekämpningen.
Planering av en sommarutfärd den 8 juni pågår. Målet för resan kommer senare att meddelas.

Med förhoppning om en bra biodlarsommar hälsas alla välkomna till våra träffar i bigården.

Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar