lördag 16 mars 2013

Varroa 2012

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2012.

Allmänt

Ur Varroa-synvinkel har 2012 varit ett mycket intressant år i vår instruktionsbigård. Efter två år med nästan inga varroakvalster alls i samhällena beslöts i samråd med sjukdomskonsulenten att endast göra drönarbortskärning under 2011 och ingen höstbehandling. Ökningen av nedfall vid behandling 2012 är mycket tydlig. Ökningen var dock väntad, men storleken på ökningen var okänd.

(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Varroabekämpning

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2012 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara samma som 2009 och 2010. Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 10 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar