onsdag 24 juli 2013

Sensommaraktiviteter

Städningsdag
Lördagen den 10 augusti kl 08.30 samlas de som har möjlighet i bigården för att städa och utföra vissa förbättringsarbeten. Det är viktigt för allas trivsel att stuga och bigård hålls i bästa skick.

Grillfest
Lördagen den 17 augusti kl 15.00 samlas vi till den årliga grillfesten. Medlemmar med respektive är välkomna. ”Årets Drottning” kommer att delas ut. Anmälan om deltagande senast den 10 augusti till Ulf, tel 0708-353899.

Varroakontroll
Varroakontroll genomförs som vanligt med undersökning av naturligt nedfall samt florsockerskakning vid två tillfällen. Oxalsyredroppning kommer att genomföras vid tidpunkt som senare anges. Färdigblandad oxalsyra kommer även i år att tillhandahållas. Demonstration av behandlingen kommer att ske i bigården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar