fredag 7 februari 2014

Varroa 2013

Varroa 2013

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2013.

Allmänt

Ur Varroa-synvinkel har 2013 inte bjudit på några överraskningar i vår instruktionsbigård. Återigen visar statistiken att behandling med drönarbortskärning och oxalsyra med droppmetoden är väldigt effektiv och kvalsternivåerna sjunker från ett år till nästa.

(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Varroabekämpning

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2013 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen. I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara samma som 2009, 2010 och 2012. Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 9 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar