fredag 8 augusti 2014

Grillfest

Även om aktiviteten i våra kupor fortfarande är god, så kan vi skönja slutet av säsongen. Traditionen, att avsluta verksamheten med en grillfest, kommer att vidmakthållas och i år träffas vi lördagen den 30 augusti kl 15.00 i vår föreningsbigård. Medlemmar med respektive hälsas välkomna. Vid festen kommer ”Årets Drottning” att delas ut. Styrelsen hoppas på god uppslutning och vi önskar att anmälan om deltagande sker senast 25 augusti till U.Westberg tel 0708-353899 eller med mail till westberg@telia.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar