torsdag 18 februari 2016

Hästveda Biodlareförening utnämd till årets förening

Skånes Biodlardistrikt utnämnde på årsmötet den 13 februari Hästveda Biodlareförening till Årets förening 2015!
Motiveringen till utnämningen lyder:
Genom ett mångårigt arbete i sin föreningsbigård och med hjälp av dess medlemmar har man lyckats bemästra varroakvalstret.
Man har inte behandlat sina bin mer än nödvändigt och det har förts en noggrann dokumentation av de ekologiska metoder man har använt.
Ett arbete som har skonat både bin och natur. Det gagnar föreningens medlemmar och i förlängningen även andra biodlare i vårt distrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar