måndag 11 juli 2016

Tidig start på tisdagsmöte

På grund av besöket av Preben Kristiansen på morgondagens (12/7) tisdagsmöte, och eftersom en del åtgärder i samband med drottningodlingen behöver utföras, börjar mötet redan vid kl. 17. För att vi ska vara klara till 18:30, då Preben beräknas anlända, och då arbetet med drottningarna kräver många händer, är alla intresserade välkomna att hjälpa till från kl. 17 och framåt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar