tisdag 15 november 2016

Utdelning av oxalsyra

Som ett led i föreningens bekämpningsprogram mot varroakvalster, tog sig medlemmarna i lördags till Petters stuga för att kvittera ut sin dos av oxalsyra. Oxalsyra är ett ekologiskt bekämpningsmedel som sedan ett antal år tillbaka framgångsrikt använts i föreningen. Genom att så gott som samtliga medlemmar lojalt behandlar sina samhällen med oxalsyra får man en samtidig insats över ett stort geografiskt område, och ökar därmed möjligheterna att begränsa kvalstrets spridnng.
Även samhällena i föreningsbigården kommer att behandlas. En respektive två veckor därefter dokumenteras nedfallet. Resultaten kommer att publiceras här på hemsidan.
Oxalsyreutdelningen förbereds

Joel delar ut doser till köande medlemmarInga kommentarer:

Skicka en kommentar