måndag 15 maj 2017

Enkät om övervintringen

Nu kan man delta i en enkät angående övervintringsresultaten. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara, hälsar bihälsokonsulenten Preben Kristiansen, som uppmanar alla biodlare att ägna några minuter åt enkäten. Följ denna länk till enkäten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar