lördag 1 juli 2017

Skattning och slungning

På torsdag den 6 juli med start kl 08.30 skattar vi bisamhällena i föreningsbigården vid Petters stuga. Efterföljande slungning sker i Maria och Christians närbelägna anläggning, som vi så generöst och tillmötesgående får använda oss av. Alla intresserade är välkomna att hjälpa till, vara med och lära, eller bara titta på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar