måndag 10 juli 2017

Skattning och slungning

Torsdagen den 6 juli mötte ett antal tappra medlemmar upp vid föreningsbigården för skattning med efterföljande slungning. Slungningen skedde hos Maria och Christian, vars anläggning så välvilligt lånades ut till föreningen.
Vårens och försommarens omväxlande väder verkar ha gjort bina ovilliga att täcka honungscellerna, något som observerades under skattningen. Flera andra biodlare har vittnat om samma sak.Trots detta rapporteras fukthalten i honungen ligga på bra nivåer.
Några av de tappra fikar i välförtjänt paus mellan skattning och slungning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar