torsdag 3 augusti 2017

Celebert besök i bigården

På tisdagsmötet den 15 augusti får föreningen besök av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben skriver regelbundet om bihälsa i Bitidningen, till exempel i nr. 7/8 sid. 26 (bl a om enkätundersökningen om övervintringsresultatet 2016: preliminärt ligger förlusterna på 15 %).
Passa på tillfället att träffa en expert på bin i allmänhet och bihälsa i synnerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar