lördag 26 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna del 2

Tisdagen den 15 augusti gästades föreningen av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben, som också leder det projekt om varroabekämpning vår förening deltar i, berättade bland annat om vinterförluster. Dessa har ökat någon procent under senare år, men Preben kunde lugna föreningsmedlemmarna med konstaterandet att ingen oroväckande trend kunnat observeras. Framtida varroabekämpning diskuterades också, och årets lägre honungsskörd berördes.
Vi tackar Preben för hans bidrag till en trevlig och givande tisdagsträff.
Preben diskuterar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar