torsdag 3 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna?

Vad gör man på de varje vecka återkommande tisdagsträffarna vid Petters stuga? Jo, till exempel ägnar man sig åt drottningodling i föreningsbigården, något som pågick för några tisdagar sedan. Odlingen sker dels för att hela tiden ha bästa möjliga drottningmaterial i den egna bigården, dels för att kunna förse medlemmar med drottningar av känt ursprung och förhoppningsvis goda egenskaper, samt för att inspirera till egen odling.
En skopa bin laddas ner i drottningkassetten
Kassetter på löpande band
De framodlade vicecellerna fördelas till kassetter
Diskussionens vågor går höga: hur är nu bästa sättet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar