onsdag 16 januari 2019

Bidöden

Vår ordförande tipsar om en intressant artikel i tidningen Sveriges Natur, som handlar om de senaste årens plötsliga bidöd. Har man kanske kommit gåtans lösning lite närmare?
Länk till artikeln finns här.

söndag 23 december 2018

Varroastatistik 2002-2018

Data över 2018 års varroanedfall finns nu inlagt i ett diagram (klicka på det för förstoring) som Preben Kristiansen sammanställt. Resultatet ser inte så tokigt ut; man kan förmoda att vår oxalsyrabehandling gör verkan.
Preben önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År, och så gör även styrelsen.

söndag 18 november 2018

Styrelse 2019

Ordförande

Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-305 99, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Lars Brodén, telefon 0451-373 94, mobil 0739 49 15 67

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, telefon 0451-310 48, mobil 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 62 67 26, jhpson@hotmail.com

Årsmötet 2018

Fredagen den 16 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga.

Kvällen inleddes med ett mycket intressant och uppskattat föredrag av lokalhistorikern Claes Ruderstam. Temat löd: Vad som göms i Göingejorden. Claes hade med sig sin stora doktorsväska, och drog ur den upp några av sina många fynd, bland annat en mammuttand, flintyxor och ett 2-kilos kopparmynt (kanske kommet från Loshultskuppen).

Efter Claes föredrag vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, samtidigt som kaffe och härliga kakor bakade av Lisen Berntsson intogs. Ejnar Laursen omvaldes som ordförande, liksom styrelseledamöterna Jenny Silvander (sekreterare), Maria Larsson (kassör), Ernst Herslow och Joel Olsson. I styrelsen sitter också Jan-Henrik Pettersson, Cecilia Tornerefelt (v. ordf.), Lars Brodén och Anders Jönsson, alla valda på två år 2017. Till revisorer valdes Åke Nilsson (omval) och Kjell Ragnarsson (nyval efter Roland Rönnefeldt, som avsagt sig omval). En verksamhetsplan presenterades och antogs, där bland annat tisdagsträffarna föreslås börja den 17 april 2019.

Efter mötet avslutades kvällen med utlottning av två drottningar, där inlämnade årsrapporter utgjorde lottsedel. Vinnarna blev Roland Rönnefeldt och Ulf Westberg.


Claes Ruderstam inledde på temat Vad som göms i Göingejorden

Ett fornminne dras fram ur doktorsväskan...

...och förevisas för...
...en intresserad publik...
...som  inspekterar närgånget och ordentligt
Claes tackas med en burk honung (vad annars?) av Cecilia
Eftersnack bland kopparmynt och snapphanar

Ejnar och Jenny håller i mötesförhandlingarnafredag 19 oktober 2018

Oxalsyrautdelning

Med tanke på den hittills milda hösten och att bisamhället vid oxalsyrabehandlingen ska vara yngelfritt, är årets utdelning av oxalsyradoser förlagd så sent på året som den 24 november kl. 10 vid Petters stuga. I anslutning till utdelningen kommer en förevisning av hur man går till väga vid behandlingen att ske i föreningsbigården.
Beställning av antalet doser (en dos per samhälle) kan göras till Ulf Westberg via e-post westberg@telia.com alternativt per telefon 0708 35 38 99, senast måndag 19/11. 5 kr per dos. Ta med egna glasburkar med lock att transportera oxalsyran i.
Effekten av oxalsyrebehandlingen mot varroakvalster ökar ju fler som behandlar sina samhällen. Alla medlemmar uppmanas därför att delta.

Tidigare oxalsyrautdelning i Petters stuga


torsdag 20 september 2018

Tisdagsträffarna har avslutats för säsongen

Tisdagsträffarna vid Petters stuga har nu avslutats för säsongen. Den sista träffen hölls i tisdags den 18 september, då invintringen i föreningsbigården fullbordades. En sista städning av torpet återstår att göra, mer information om detta kommer. Vad som i övrigt återstår på biåret är årsmötet fredagen den 16 november samt oxalsyreutlämningen. Datum för denna meddelas senare.