onsdag 19 februari 2020

Varroastatistik 2002-2019

Varroabekämpningsprogrammet i  föreningsbigården fortskrider. Resultatet av behandlingen med oxalsyra åren 2002 till 2019 är fortsatt bra och kan ses i diagrammet. Tack till Preben Kristiansen  som sammanställer vår data och uppdaterar diagrammet.

lördag 23 november 2019

Styrelse 2020

Ordförande


Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, mobil 0730 28 11 89

Årsmötet avklarat

2019 års årsmöte i Hästveda biodlareförening avhölls 15 november i Hantverksgården, Hästveda. Mötet inleddes med kaffe och tårta samtidigt som Jessica Viktorsson från Föreningen Landtsvinet  höll ett mycket trevligt föredrag om våra lantraser i allmänhet och gris och fjällnära ko i synnerhet. Även det nordiska biet berördes av Jessica, som betonade vikten av att vi bevarar, bevakar och befrämjar de gamla lantraserna till kommande generationers fromma.
Kaffebordet står dukat

En hel svärm som dekoration!
Attack!
Jessica i berättartagen
Cecilia tackar Jessica för ett intressant och trevligt föredrag
Själva mötesförhandlingarna inleddes med att verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020 presenterades av mötesordföranden Ejnar Laursen. Sittande styrelse beviljades därefter ansvarsfrihet för det gångna året och styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes till att se ut som följer (Lars Brodén och Jan-Henrik Pettersson hade avböjt omval, varför styrelsen nu består av 7 medlemmar):
Ordförande Ejnar Laursen (omval), Cecilia Tornerefelt (omval), Anders Jönsson (omval), Maria Larsson (vald på 2 år 2018), Jenny Silvander (vald på 2 år 2018), Joel Olsson (vald på 2 år 2018) samt Ernst Herslow (vald på 2 år 2018).
Till distriktets årsmöte valdes 3 ombud: Ejnar Laursen, Cecilia Tornerefelt och Jenny Silvander.
Årsmötet avslutades med den traditionella utlottningen av två drottningar, där lottsedlarna utgjordes av biodlarnas inlämnade årsrapporter. De lyckliga vinnarna av var sin drottning blev Jan Hermansson och Per Westberg.söndag 6 oktober 2019

Årsmöte, oxalsyra igen

Det öppna årsmötet fredagen den 15 november kl. 18:30 i Hantverksgården Hästveda inleds med att Jessica Wiktorsson från Föreningen Landtsvinet ( http://landtsvinet.se/ ) pratar om lantraser och genbanksarbete. I samband med föredraget bjuds det på fika. Därefter vidtager årsmötesförhandlingarna enligt sedvanlig dagordning.
Föredraget sponsras av Hässleholms kommun.
Hässleholms kommun

För att rätt mängd oxalsyra ska finnas till hands vid utdelningen lördagen den 16 november kl. 10 vid Petters stuga måste varje biodlare till Ulf
(e-post westberg@telia.com) anmäla det antal samhällen man avser behandla. Meddela Ulf senast 11 november.

torsdag 3 oktober 2019

Årsmöte 2019, oxalsyra

Årsmöte i Hästveda biodlareförening hålls fredagen den 15 november med start kl. 18:30 i Hantverksgården, Hästveda.
Förutom sedvanliga årsmötesärenden lottas två drottningar ut på inlämnad årsrapport.
Fika utlovas!

Oxalsyra till varroabekämpningen delas ut lördagen den 16 november kl. 10 i Petters stuga.

tisdag 1 oktober 2019

Utbildningsdag

Skånes Biodlardistrikt inbjuder till utbildningsdag 19 oktober i Torna Hällestad. Info finns här. Anmälan ska göras senast 10 oktober. För anmälan klicka här.