torsdag 8 februari 2018

Anmäla uppställningsplatser

Länsstyrelsen påminner om att alla biodlare behöver anmäla sina uppställningsplatser för bi senast 31 mars i år. Anmälan kan göras direkt på hemsidan http://www.lansstyrelsen.se/skane/biodling via en webbanmälan.

fredag 29 december 2017

Gott Nytt År!Alla Hästveda biodlareförenings nuvarande och blivande medlemmar önskas ett Gott Nytt biår 2018.
Om inte förr så ses vi förhoppningsvis på årets första tisdagsträff den 17 april kl. 18:30 i Petters stuga.
Styrelse 2018

Ordförande

Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-305 99, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Lars Brodén, telefon 0451-373 94, mobil 0739 49 15 67

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, telefon 0451-310 48, mobil 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 62 67 26, jhpson@hotmail.com

lördag 11 november 2017

Årsmötet avklarat!


Torsdagen den 8 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga (Tack HvOK för att vi fick vara i stugan). 
Då sittande ordföranden Jan-Henrik Pettersson avsagt sig omval valdes Ejnar Laursen till ny ordförande. Jan-Henrik valdes in som ledamot i styrelsen. Förutom Erling Andersson, som trädde tillbaka efter en mångårig insats i styrelsen, omvaldes övriga styrelseledamöter. Förutom ordförande Laursen består styrelsen därmed av följande personer: Cecilia Tornerefelt (v. ordf.); Jenny Silvander (sekreterare); Maria Larsson (kassör); Lars Brodén; Ernst Herslow; Anders Jönsson; Joel Olsson; Jan-Henrik Pettersson.
Bland övriga ärenden kan nämnas verksamhetsplanen för 2018, där tisdagsträffarna naturligtvis även fortsättningsvis utgör en återkommande aktivitet. Boka redan nu in årets första tisdagsträff vid Petters stuga den 17 april 2018 kl. 18:30. Utbildningar, sommarutfärd och grillfest är andra planerade aktiviteter för det kommande året.

Efter sedvanliga ärenden och avtackning av Jan-Henrik och Erling, tog Leo De Geer från SBR ordet. Leo, som är ledamot i såväl distrikts- som förbundsstyrelserna, var kvällens specielle gäst och höll ett mycket intressant anförande kring Sveriges Biodlares Riksförbunds många olika verksamheter, samtidigt som mötesdeltagarna avnjöt fika med tilltugg. 
Jan-Henrik avtackades å föreningens vägnar av v. ordf. Cecilia T
Erling med presentkorg överlämnad av Cecilia
Avgående ordföranden Jan-Henrik överlämnar klubban till nyvalde Ejnar  
Kvällens inbjudne gäst Leo De Geer
Även Leo blev avtackad efter sitt engagerande anförandelördag 4 november 2017

Årsmötesgäst

Föreningens årsmöte den 8/11 gästas av Skånedistriktets v. ordförande Leo De Geer. Leo kommer, efter årsmötesförhandlingarna, att berätta om distriktets verksamhet och därmed vad våra medlemsavgifter går till.

tisdag 24 oktober 2017

Nybörjarkurs i biodling

Några av våra medlemmar har efterfrågat utbildning i biodling. Nu kan vi hänvisa intresserade till Göinge biodlarförening, som  i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  genomför en nybörjarkurs i biodling. Kursen omfattar 10 träffar varannan tisdag med start tisdagen den 14 november kl. 19 i Vuxenskolans lokal på Kristianstadvägen 2 i Broby, se denna länk för mer information (rulla ner till "Göinge Biodlareförening"). Anmälan sker till Vuxenskolan i Broby, tel. 010 209 32 20, alt. 010 703 08 40.
Kursledare är Lennart "Daggen" Olsson, som också blev prisad för att ha den bästa honungen i Skåne 2017, se Norra Skåne 15/10