söndag 18 november 2018

Styrelse 2019

Ordförande

Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-305 99, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Lars Brodén, telefon 0451-373 94, mobil 0739 49 15 67

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, telefon 0451-310 48, mobil 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 62 67 26, jhpson@hotmail.com

Årsmötet 2018

Fredagen den 16 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga.

Kvällen inleddes med ett mycket intressant och uppskattat föredrag av lokalhistorikern Claes Ruderstam. Temat löd: Vad som göms i Göingejorden. Claes hade med sig sin stora doktorsväska, och drog ur den upp några av sina många fynd, bland annat en mammuttand, flintyxor och ett 2-kilos kopparmynt (kanske kommet från Loshultskuppen).

Efter Claes föredrag vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, samtidigt som kaffe och härliga kakor bakade av Lisen Berntsson intogs. Ejnar Laursen omvaldes som ordförande, liksom styrelseledamöterna Jenny Silvander (sekreterare), Maria Larsson (kassör), Ernst Herslow och Joel Olsson. I styrelsen sitter också Jan-Henrik Pettersson, Cecilia Tornerefelt (v. ordf.), Lars Brodén och Anders Jönsson, alla valda på två år 2017. Till revisorer valdes Åke Nilsson (omval) och Kjell Ragnarsson (nyval efter Roland Rönnefeldt, som avsagt sig omval). En verksamhetsplan presenterades och antogs, där bland annat tisdagsträffarna föreslås börja den 17 april 2019.

Efter mötet avslutades kvällen med utlottning av två drottningar, där inlämnade årsrapporter utgjorde lottsedel. Vinnarna blev Roland Rönnefeldt och Ulf Westberg.


Claes Ruderstam inledde på temat Vad som göms i Göingejorden

Ett fornminne dras fram ur doktorsväskan...

...och förevisas för...
...en intresserad publik...
...som  inspekterar närgånget och ordentligt
Claes tackas med en burk honung (vad annars?) av Cecilia
Eftersnack bland kopparmynt och snapphanar

Ejnar och Jenny håller i mötesförhandlingarnafredag 19 oktober 2018

Oxalsyrautdelning

Med tanke på den hittills milda hösten och att bisamhället vid oxalsyrabehandlingen ska vara yngelfritt, är årets utdelning av oxalsyradoser förlagd så sent på året som den 24 november kl. 10 vid Petters stuga. I anslutning till utdelningen kommer en förevisning av hur man går till väga vid behandlingen att ske i föreningsbigården.
Beställning av antalet doser (en dos per samhälle) kan göras till Ulf Westberg via e-post westberg@telia.com alternativt per telefon 0708 35 38 99, senast måndag 19/11. 5 kr per dos. Ta med egna glasburkar med lock att transportera oxalsyran i.
Effekten av oxalsyrebehandlingen mot varroakvalster ökar ju fler som behandlar sina samhällen. Alla medlemmar uppmanas därför att delta.

Tidigare oxalsyrautdelning i Petters stuga


torsdag 20 september 2018

Tisdagsträffarna har avslutats för säsongen

Tisdagsträffarna vid Petters stuga har nu avslutats för säsongen. Den sista träffen hölls i tisdags den 18 september, då invintringen i föreningsbigården fullbordades. En sista städning av torpet återstår att göra, mer information om detta kommer. Vad som i övrigt återstår på biåret är årsmötet fredagen den 16 november samt oxalsyreutlämningen. Datum för denna meddelas senare.

Biodlingskonferens i Hässleholm

Lördagen den 20 oktober kl. 9:15-16 hålls en biodlingskonferens i Stoby bygdegård. För program och övrig information, se denna länk.
Konferensen, som innehåller ett antal föreläsningar på 40-50 minuter, är öppen för alla, men riktar sig främst till vanliga biodlare med några års erfarenhet. Arrangörer är SBR och Jordbruksverket.
Anmälan senast 11 oktober till Nils Reppen eller Leo De Geer.

onsdag 5 september 2018

Grillfest 2018


Lördagen den 25 augusti avhölls den traditionella grillfesten vid Petters stuga. Ett trettiotal medlemmar och respektive underhölls med tipsrunda och bjöds på grillmeny bestående av kyckling, potatissallad och grönsallad, avrundat med kaffe och olika sorters kakor, bland annat baklava och sockerkaka.
Vid kaffet utsågs också Årets Drottning, en utnämning till en medlem som under det gångna året gjort värdefulla insatser för föreningen. I år tillföll utmärkelsen Joel Olsson som, i enlighet med vad som föreskrevs i Gerhard Liljenbergs gåvobrev, verkligen tillfört föreningen kunnande och kompetens, med motiveringen:
Joel har genom målmedvetet arbete skaffat sig stor färdighet i drottningodling vilket medför att såväl medlemmar som förening har tillgång till bra drottningar.
Joel har också, med glimten i ögat, bidragit med stort kunnande, arbete, och även material i föreningsbigården som gagnat föreningen och dess medlemmar.
Trängsel vid grytorna

Äntligen till bords

Det krävdes extra bord för att alla skulle få plats

Ordförande Ejnar deklarerar vem som ska tilldelas Årets Drottning

Årets Drottning Joel Olsson ställd mot väggen