lördag 11 november 2017

Årsmötet avklarat!


Torsdagen den 8 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga (Tack HvOK för att vi fick vara i stugan). 
Då sittande ordföranden Jan-Henrik Pettersson avsagt sig omval valdes Ejnar Laursen till ny ordförande. Jan-Henrik valdes in som ledamot i styrelsen. Förutom Erling Andersson, som trädde tillbaka efter en mångårig insats i styrelsen, omvaldes övriga styrelseledamöter. Förutom ordförande Laursen består styrelsen därmed av följande personer: Cecilia Tornerefelt (v. ordf.); Jenny Silvander (sekreterare); Maria Larsson (kassör); Lars Brodén; Ernst Herslow; Anders Jönsson; Joel Olsson; Jan-Henrik Pettersson.
Bland övriga ärenden kan nämnas verksamhetsplanen för 2018, där tisdagsträffarna naturligtvis även fortsättningsvis utgör en återkommande aktivitet. Boka redan nu in årets första tisdagsträff vid Petters stuga den 17 april 2018 kl. 18:30. Utbildningar, sommarutfärd och grillfest är andra planerade aktiviteter för det kommande året.

Efter sedvanliga ärenden och avtackning av Jan-Henrik och Erling, tog Leo De Geer från SBR ordet. Leo, som är ledamot i såväl distrikts- som förbundsstyrelserna, var kvällens specielle gäst och höll ett mycket intressant anförande kring Sveriges Biodlares Riksförbunds många olika verksamheter, samtidigt som mötesdeltagarna avnjöt fika med tilltugg. 
Jan-Henrik avtackades å föreningens vägnar av v. ordf. Cecilia T
Erling med presentkorg överlämnad av Cecilia
Avgående ordföranden Jan-Henrik överlämnar klubban till nyvalde Ejnar  
Kvällens inbjudne gäst Leo De Geer
Även Leo blev avtackad efter sitt engagerande anförandelördag 4 november 2017

Årsmötesgäst

Föreningens årsmöte den 8/11 gästas av Skånedistriktets v. ordförande Leo De Geer. Leo kommer, efter årsmötesförhandlingarna, att berätta om distriktets verksamhet och därmed vad våra medlemsavgifter går till.

tisdag 24 oktober 2017

Nybörjarkurs i biodling

Några av våra medlemmar har efterfrågat utbildning i biodling. Nu kan vi hänvisa intresserade till Göinge biodlarförening, som  i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  genomför en nybörjarkurs i biodling. Kursen omfattar 10 träffar varannan tisdag med start tisdagen den 14 november kl. 19 i Vuxenskolans lokal på Kristianstadvägen 2 i Broby, se denna länk för mer information (rulla ner till "Göinge Biodlareförening"). Anmälan sker till Vuxenskolan i Broby, tel. 010 209 32 20, alt. 010 703 08 40.
Kursledare är Lennart "Daggen" Olsson, som också blev prisad för att ha den bästa honungen i Skåne 2017, se Norra Skåne 15/10

lördag 14 oktober 2017

Utbildning för styrelsesugna

Skånes biodlardistrikt tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en utbildningsdag lördagen den 21 oktober kl. 9:30 - ca 15:30 i Ekebo-servicehus Osby.
Rubrik för dagen lyder: Hur är det att arbeta i en biodlarförening? Kursen vänder sig till både erfarna styrelseledamöter och till de helt oerfarna.
För mer information se denna länk.

onsdag 11 oktober 2017

Oxalsyra till varroabekämpning

Lördagen den 11 november kl. 10 i Petters stuga delas oxalsyra ut för varroabekämpning.
Anmäl hur stor volym oxalsyra du behöver via epost till westberg@telia.com alternativt per tel 0708 353899 senast måndag 6/11. Räkna med 30 ml i dos per samhälle. 5 kr per dos. Ta med egna glasburkar med lock att transportera oxalsyran i.
Effekten av oxalsyrebehandlingen ökar ju fler som behandlar sina samhällen. Alla medlemmar uppmanas därför att delta.

söndag 8 oktober 2017

Kallelse till årsmöte 2017

Medlemmarna i Hästveda biodlareförening hälsas välkomna till årsmötet onsdagen den 8 november kl. 18:30 i Hästveda OK:s klubbstuga. På dagordningen står sedvanliga årsmötesärenden.
Två bidrottningar lottas ut på inlämnade årsrapporter. Årsrapporten kan skickas till ordföranden, men ska finnas styrelsen tillhanda senast på årsmötet. Blankett för rapporten finns i Bitidningen nr. 9 september 2017 sidan 11. Årsrapporterna kommer att skickas till SBR för att ingå i underlaget till deras årsstatistik.
Föreningen bjuder på fika.
Välkomna hälsar styrelsen.