söndag 31 mars 2013

Mellanväggar

- Du ska sätta vaxet i nederkant, annars lämnar de hål.
- Va, jag trodde bina byggde uppifrån och ner?

Konversationen utspelade sig i föreningsbigården för ett antal år sedan mellan Nisse och mig. Jag hade alltid tagit för givet att man skulle skjuta vaxet mot ovanlisten för att bina skulle bygga fast det där först. Nisse berättade att det blev jämnare utbyggt om det sitter kloss i nederkant. Efter lite försök såg jag att visst hade han helt rätt, de lämnar ibland mer eller mindre bigång över underlisten annars, men de lämnar aldrig bigång i ovankanten!

måndag 18 mars 2013

Riksförbundsmöte

Om ni är intresserade av vilka frågor som diskuteras på riksförbundsmötet så finns handlingarna inför mötet tillgängliga för alla.
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/140/1/

lördag 16 mars 2013

Varroa 2012

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2012.

Allmänt

Ur Varroa-synvinkel har 2012 varit ett mycket intressant år i vår instruktionsbigård. Efter två år med nästan inga varroakvalster alls i samhällena beslöts i samråd med sjukdomskonsulenten att endast göra drönarbortskärning under 2011 och ingen höstbehandling. Ökningen av nedfall vid behandling 2012 är mycket tydlig. Ökningen var dock väntad, men storleken på ökningen var okänd.

(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Varroabekämpning

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2012 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara samma som 2009 och 2010. Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 10 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.

Vaxanalys


Föreningsbigården smälter ner sitt eget vax och gör egna mellanväggar. I somras togs ett prov på en sådan mellanvägg och skickades för analys och resultatet var glädjande, inga rester av
bekämpningsmedel kunde påvisas.

Medlemsinformation mars 2013


Trots fortsatt kyla så skall våren och därmed en ny bisäsong inte vara alltför avlägsen.
Vid styrelsesammanträde beslöts, att årets ”tisdagsträffar” i bigården  skall börja den 23 april kl. 18.30. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Vi har under de första träffarna inget utstakat program, utan meningen är, att medlemmar och styrelse skall ha möjlighet att diskutera eventuellt uppkomna problem i bigårdarna. Vi skall även gemensamt se till att hjälpa och stötta nya medlemmar att få en så bra start som möjligt med sin biodling.
Samråd har skett, med bihälsokonsulent Preben Kristiansen, om det fortsatta samarbetet med uppföljning och utvärdering av varroabekämpningen.
Planering av en sommarutfärd den 8 juni pågår. Målet för resan kommer senare att meddelas.

Med förhoppning om en bra biodlarsommar hälsas alla välkomna till våra träffar i bigården.

Styrelsen