fredag 6 april 2012

SBRs diskussionsforum

SBR har gjort en nystart av sitt diskussionsforum, jag rekommenderar alla att titta in där och delta i diskussioner om bin, honung och annat!
http://www.biodlarna.com/forum/index.php

söndag 1 april 2012

Rapport från förbundsmötet

Jag har i helgen varit på vårt förbundsmöte i Alingsås som ombud för Skånedistriktet.

Nedan följer en kort sammanfattning av diskussioner och beslut efter mina egna anteckningar och med reservation för att jag uppfattat saker fel.

Slutbetalning för försäljningen av Honungsförädlingen dröjer ännu lite pga en hel del felaktigheter i aktieboken, dock ska det bara vara formalia. Pengarna som SBR kommer att få av försäljningen binds för framtiden och endast avkastningen kommer att användas. Hälften av avkastningen är öronmärkt till distrikten som kommer att kunna söka av dessa pengar för aktiviteter och projekt, andra hälften kan användas av SBR centralt för projekt.

Revisorn framförde en del kritik emot att protokoll ibland varit för knapphändiga för att i efterhand se vilka beslut som fattats. Detta gällde både styrelsemöten och föregående årsmöte, t.ex. kunde inte ett upprepat beslut om stadgeändring fattas eftersom lydelsen inte framgick av föregående årsmötesprotokoll. Revisorn framförde också en del kritik mot hur nyanställda blivit introducerade till sitt jobb inom förbundet.

Honungsbedömningsreglementet kommer att ses över då det finns konflikter och motstridigheter i det.

Regelverket för lokalt medlemskap i en lokalförening kommer att ses över då det skapat problem med förtroendevalda som inte varit SBR-medlemmar.

Ett par nya broschyrer till allmänheten om bin och honung ska tas fram.

Det kommer en ny etikett. Det blir en locketikett som går att kombinera med en egen burketikett. Det är numera även tillåtet att ha egen locketikett till SBR:s burketikett. Vilket alternativ man än väljer, kommer biodlarens namn att tryckas på den del som är från SBR. Med den nya locketiketten står namnet alltså på locket.

I GMO-frågan fick styrelsen uppdraget att se över policyn för att få den enklare och tydligare och med en något striktare lydelse.

Det var en hel del diskussioner om hur lokalföreningar ska kunna skapa hemsidor med förbundets stöd och det pågår ett arbete angående detta.

Förbundsmötet ställde sig bakom ett pressmeddelande som kommer att skickas ut angående bekämpningsmedel innehållande neonikotinider som dödar bisamhällen.

Den nya styrelsen består av
Marita Delvert (ordf)
Sture Käll (2 år)
Hanne Uddling (2 år)
Ingemar Wahlström (2 år)
Olle Boman (fyllnadsval 1 år)
Monica Larsson (fyllnadsval 1 år)
Lars Hellander (fyllnadsval 1 år)

Den nya valberedningen består av
Kent Törnqvist (sammankallande)
Gunilla Ivehag
Lennart Fält
Stig Hansson
Lena Karneland (sup)
Sören Olsson (sup)

Naturligtvis upptogs mycket tid av diskussioner om det gångna årets turbulens i och runt styrelsen, valberedning, anställningar och HF. Jag tror att stridsyxan kan grävas ner efter detta årsmöte och förbundet kan jobba aktivt framåt.

Själv ägnade jag en hel del tid åt att informellt prata med inblandade och lägga pussel för att förstå vad som hänt i turbulensen. Jag tycker att jag själv efter detta fått en bra bild av händelseförloppet, men då det mest handlar om personkonflikter som egentligen inte berör förbundet och att vi dessutom nu huvudsakligen lämnat det bakom oss ser jag ingen anledning att dröja kvar vid det.

Ombud nr 22, Olof Laurin