lördag 14 maj 2022

Enkät om övervintringen

 Björn Gustavsson, rådgivare biologisk mångfald och bihälsa på rådgivningsenheten växtnäring och miljö, Jordbruksverket, genomför en enkät om övervintringen 2021-2022. Se även i majnumret av Bitidningen. Ju fler svar som kommer in, desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara, och Björn hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls. Enkäten pågår fram till den 5:e juni. Länk till enkäten finns här.