torsdag 2 oktober 2014

Årsmöte och oxalsyra

Årsmöte hålls fredag den 31  oktober kl 19.00 i Petters stuga. Tag med årsrapporten (finns i Bitidningen nr 9). Har Du ej möjlighet att närvara på mötet så kan rapporten mejlas till Ulf (se kontaktsidan). På inlämnade rapporter utlottas två bidrottningar.

Oxalsyra kommer att tillhandahållas lördagen den 8 november kl 10.00 i Petters stuga. Anmäl till Ulf hur många samhällen Du skall behandla, så att tillräcklig mängd syra kan blandas. Tag med burk till den syra Du beställt. Demonstration av behandling kommer att ske.