lördag 18 augusti 2012

Grillfest i högsommarväder


Vi avslutade säsongen traditionsenligt med vår årliga grillfest. I strålande sol och temperatur som närmade sig 25ºC njöt vi av god mat och trevligt sällskap. Stort tack till arrangörerna!

Efter middagen hölls ett par ceremonier. Först tilldelades Erling Andersson SBRs guldnål för sina insatser under många år som föreningens kassör.


Därefter tilldelades Olof Laurin utmärkelsen "Årets drottning" bland annat för arbetet med att ge föreningen en hemsida som ett skyltfönster på nätet.


torsdag 16 augusti 2012

Drottningtillsättning

Att förlora drottningar vid tillsättning är alltid lika tråkigt. För att minimera förlusterna kommer här ett par flödesschema som kan hjälpa till att välja rätt metod.

  • Variant 1 – du har ett samhälle som ska ha ny drottning
  • Variant 2 – du har en drottning som ska tillsättas någonstans
Variant 1 – du har ett samhälle som ska ha ny drottning

Variant 2 – du har en drottning som ska tillsättas någonstans

onsdag 15 augusti 2012

Förstärkning och sammanslagning

På sensommaren är det hög tid att se över sina bisamhällen så att alla man sparar blir invintringsdugliga.

Att förstärka och slå samman bisamhällen är två moment som alla biodlare förr eller senare ställs inför så det är viktigt att känna sig trygg med dem.

De vanligaste situtionerna när det blir aktuellt är vid
  • Drottninglösa samhällen
  • Alltför svaga samhällen
  • Alltför många samhällen
Beroende på förutsättningarna får man ta till lite olika metoder. Grunden är dock alltid att sätta två lådor ovanpå varandra med tidningspapper mellan lådorna och ett par små hål stucket i tidningspappret. Man behöver också alltid ha minst en ram med utbyggt vax i varje del, annars fungerar det inte och hålen i tidningspappret ska vara där gången mellan ramarna är.

En del biodlare säger att bina oftast sparar drottningen i översta lådan om man slår samman två samhällen med drottning i båda. Jag vet inte om det stämmer, men detta gör att jag alltid håller översta lådan intakt med drottning och hennes yngel.

Om ramarna i den låda som inte har drottning kommer från ett samhälle som hade äggläggande drottning kommer bina att bygga nödceller där eftersom den nya drottningen inte går över till de ramarna förrän nödcellerna börjat byggas. Blandar man ramarna redan innan nödcellerna blivit större kommer de att rivas, annars måste man själv riva dem. Det är alltid säkrast att riva själv, annars kanske man förlorar drottningen.

Det går normalt bra att direkt slå samman flera svaga samhällen i undre lådan om man sprutar vatten på bina och blandar ramarna. De blir så förvirrade att de knappt slåss.

Att bara flytta ramar mellan samhällen går ibland. Ibland går det med påsittande bin men risken att förlora en drottning är alldeles för stor så förutom när båda samhällena är utan drottning måste det vara bifria yngelramar. Viktigt dock att mottagaren kan hålla yngelramarna varma och att givaren är frisk.

Scenario 1
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och B inte har haft någon drottning på ett tag. Metoden fungerar oftast även om B har äggläggande arbetsbin, men förstärkningseffekten blir inte alls lika bra eftersom bina är så gamla.

Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B. Efter en vecka kan man stuva om och trycka ihop en låda. Min erfarenhet är att redan efter 2 dagar verkar det någorlunda säkert att göra omstuvningen till en låda. Finns det puckelramar så ta bort dem och kassera, samhället förlorar mycket styrka på att föda upp en massa drönare.

Scenario 2
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och du vet inte om B har någon drottning.

Gör som scenario 1, men lägg spärrgaller mellan lådorna. Titta efter 5-8 dagar igen, om fortfarand ingen drottning eller yngel i undre lådan så tryck ihop på en låda. Det kan finnas nödceller i undre lådan som ska rivas, detta händer om du tagit yngelramarna från ett samhälle som hade drottning.

Scenario 3
Du har två samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara A.

Leta upp drottningen i B och ta bort den. Om du inte hittar drottningen i B, lägg spärrgaller mellan lådorna! Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan.

Scenario 4
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma.

Lyft över någon yngelram från annat samhälle och skaka av alla bin. Var noga med att kolla att samhället ramarna tas ifrån är friskt, ett svagt samhälle har sämre förmåga att hålla sjukdomar stången.

Scenario 5
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är inte tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma (detta är nog det vanligaste fallet). Att bara lyfta över bifria yngelramar räcker inte, ynglet förfryser.

Gör en 2-4 ramars avläggare utan drottning med yngelram och foder och nerskakade bin från starkt samhälle. Detta blir låda B. Lyft A och sätt B under med tidningspapper mellan.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan. Denna metod fungerar allra bäst om bina och ramarna i låda B kommer från annan bigård eller om du kan flytta något av samhällena till ny bigård direkt efter.

Scenario 6
Du har två olika starka samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara båda men jämna ut.

Om de står i samma bigård och det är pågående drag, byt plats på dem. Annars använd Scenario 4 eller 5. Denna metod förstärker bara med gamla dragbin och hjälper inte alls till med yngeluppfödning. Däremot kan de hålla en större mängd yngel varmt. Det svaga samhället får oftast sämre temperament under en månad eftersom det är en stor mängd gamla bin, men inte så mycket yngelsättning.

Det är värt att fundera varför de är ojämna. Om det beror på otur eller på att de haft olika lång tid på sig att växa är det vettigt att jämna ut, men beror det på att den ena drottningen är sämre än den andra är det rätt meningslöst eftersom de kommer att återgå till att vara ojämna.

måndag 6 augusti 2012

Inavel


Yngelram med lite hål

Bin har en speciell gen (den kallas också könsallel) som förekommer i minst ett 30-tal varianter och om biet blir homozygot (dvs får samma variant från båda föräldrarna) så kommer bilarven att plockas bort av arbetsbina och det blir ett hål. Är det mycket hål kallar man det "skjutet yngel" för det ser ut som det fått ta emot en hagelsvärm. 10-20% hål är inget ovanligt. Hålen gör att samhället inte når maximal storlek för dels utnyttjas inte drottningens hela äggläggningskapacitet, dels tvingas bina hålla hålen varma eftersom de tar upp värdefull plats mitt i kupan.


Detta betyder att även en riktigt bra drottning med de bästa föräldrarna och den bästa uppfödningen inte kommer till sin fulla rätt om drönarna där hon blir parad är för nära släkt med henne själv. Omvänt kan en rätt medioker drottning framstå som mycket bättre än hon egentligen är om parningen är med obesläktade drönare.


Bor man i ett område med många andra biodlare nära så blir inte detta något stort problem, men har man flera km till bigrannarna så kan man med ganska enkla metoder minska inaveln på sina produktionsdrottningar. Det enklaste är att sätta upp en utbigård några km bort, helst lite närmare några andra biodlare än en själv. De drottningar man odlar från sitt avelsmaterialet i hembigården låter man para sig i utbigården. När de är parade kan man flytta hem dem. Glöm inte att kolla församlingsgränserna när du sätter upp utbigården eftersom det sätter begränsningar hur du får flytta.

Ramen nedan hade 16 st tomma celler på ena sidan och ungefär lika många på andra sidan och parningssamhället stod ca 2 km från mina närmsta andra bisamhällen.
Yngelram med extremt lite hål
Egentligen är det lite mer att tänka på för den nya drottningens systrar producerar också drönare som är för nära släkt. Så för att minska problemen med inavel behöver man i princip byta avelsmaterial varje år och gärna hämta in larver från annat håll regelbundet.