söndag 11 november 2012

Novemberlördag vid Petters Stuga

Höstlördag - och vi tittar till bina en sista gång innan de får vara i fred för vintervila. Idag ska de få behandling mot varroakvalster, med oxalsyra, och om några veckor räknas årets sista nedfallsskörd. Därefter tas varroaplåtarna bort från bottnarna, för att uppnå bästa ventilationseffekt, och sedan får bina vackert vänta i sin kupa till dess vårblommorna börjar slå ut igen.

Det var gott om folk i omlopp - några hämtade ut sina oxalsyradoser och körde direkt vidare, andra stannade upp för en pratstund.


Varje samhälle får 30 ml utspädd oxalsyra för att förhindra att varroakvalster får för fast fäste hos bina. Kvalster finns så gott som överallt i södra och mellersta Sverige och de har en exponentiell förökningstakt: av två blir det fyra, av fyra blir det åtta, av åtta blir det sexton, och så vidare... snabbt!

Ett samhälle kan klara av en viss mängd varroa, men går raskt under om kvalstren blir för många. Att behandla med oxalsyra är dessutom en ekologisk metod och vi kan bidra till att hålla nere mängden onödiga kemikalier.

                                     Syralösningen står i varmvattenbad 
                                              för att hålla sig ljummen. 
 
                                 Ulf demonstrerar oxalsyrabehandlingen.

Syran droppas ner i de gångar där bina sitter. Nu har de flesta samhällen dragit ihop sig och samlats på de mittersta ramarna. Ett och annat bi flög yrvaket upp och påminde oss om sommardagarnas surr. En härlig liten hälsning!


                                           Glad biodlare i Petters stuga!

Jenny såg till att alla som beställt oxalsyra fick rätt mängd med sig hem. Det är ingen dyr behandlingsmetod - varje dos kostar några kronor och en doseringsspruta kostar 25 kr. Det är en liten peng för en så viktig insats.

Stina

fredag 9 november 2012

Demonstration av oxalsyrabehandling

Lördagen den 10/11 finns återigen möjlighet att se hur man behandlar med oxalsyra. Föreningens medlemmar kan hämta färdigblandad oxalsyra på plats. Om någon föreningsmedlem missat detta eller inte har möjlighet under lördagen, ta kontakt med vår ordförande!

Mer att läsa och recept finns i Jordbruksverkets broschyr. Om du hellre vill blanda själv så är det viktigt att ha en noggrann våg och blanda till många samhällen (kanske många fler än du har) eftersom det då går att få rätt koncentration.

onsdag 17 oktober 2012

Oxalsyra

Oxalsyra för föreningens medlemmar kommer att tillhandahållas lördagen den 10 november kl 10.00 i Petters stuga. Anmäl i förväg till vår ordförande hur många samhällen du skall behandla.

Årsmöte

Årsmöte i Hästveda Biodlareförening hålls fredagen den 26 oktober kl  19.00 i Petters stuga.
Medtag Din årsrapport till mötet. Har Du inte möjlighet att deltaga i mötet skicka rapporten med post eller som e-post till vår ordförande. SBR kommer i år att dela ut ett presentkort värt 2500 kronor i Bibutiken  eller hos redskapshandlare till den förening som har högst svarsfrekvens i förhållande till antal  medlemmar gällande ”Årsrapport över min biodling.” och den tävlingen måste vi ju deltaga i.

tisdag 18 september 2012

Utbildningsdag

Skånedistriktets informations- och utbildningsdag går i år av stapeln lördagen den 20/10. Flera intressanta föredrag och information från vår förbundssekreterare står på programmet. Mer information och anmälan via
http://biodlarna.se/website1/1.0.1.0/371/1/

lördag 8 september 2012

Kakhonung

Kakhonung i presentförpackning
Under ett kort besök i Istanbul, Turkiet, hittade jag kakhonung till salu i butik. Det var inga dåliga priser i skyltfönstret, de små fyrkantiga paketen ovan kostade ca 120 kr, de runda i metall nedan 500-600 kr. Väl inne i butiken fanns kakhonung i lösvikt från 120-200 kr/kg. De fyrkantiga paketen ovan tyckte jag var intressantast, de var små ramar som suttit i en kupa, vaxet var byggt fast i ramarna, men kilopriset var nog bäst på de runda metallaskarna.

Kakhonung i lösvikt
Det finns ju lite varianter av färdiga insatser för att producera kakhonung, det kanske hade varit något att prova?

Hotellfrukost med kakhonung

torsdag 6 september 2012

lördag 18 augusti 2012

Grillfest i högsommarväder


Vi avslutade säsongen traditionsenligt med vår årliga grillfest. I strålande sol och temperatur som närmade sig 25ºC njöt vi av god mat och trevligt sällskap. Stort tack till arrangörerna!

Efter middagen hölls ett par ceremonier. Först tilldelades Erling Andersson SBRs guldnål för sina insatser under många år som föreningens kassör.


Därefter tilldelades Olof Laurin utmärkelsen "Årets drottning" bland annat för arbetet med att ge föreningen en hemsida som ett skyltfönster på nätet.


torsdag 16 augusti 2012

Drottningtillsättning

Att förlora drottningar vid tillsättning är alltid lika tråkigt. För att minimera förlusterna kommer här ett par flödesschema som kan hjälpa till att välja rätt metod.

  • Variant 1 – du har ett samhälle som ska ha ny drottning
  • Variant 2 – du har en drottning som ska tillsättas någonstans
Variant 1 – du har ett samhälle som ska ha ny drottning

Variant 2 – du har en drottning som ska tillsättas någonstans

onsdag 15 augusti 2012

Förstärkning och sammanslagning

På sensommaren är det hög tid att se över sina bisamhällen så att alla man sparar blir invintringsdugliga.

Att förstärka och slå samman bisamhällen är två moment som alla biodlare förr eller senare ställs inför så det är viktigt att känna sig trygg med dem.

De vanligaste situtionerna när det blir aktuellt är vid
  • Drottninglösa samhällen
  • Alltför svaga samhällen
  • Alltför många samhällen
Beroende på förutsättningarna får man ta till lite olika metoder. Grunden är dock alltid att sätta två lådor ovanpå varandra med tidningspapper mellan lådorna och ett par små hål stucket i tidningspappret. Man behöver också alltid ha minst en ram med utbyggt vax i varje del, annars fungerar det inte och hålen i tidningspappret ska vara där gången mellan ramarna är.

En del biodlare säger att bina oftast sparar drottningen i översta lådan om man slår samman två samhällen med drottning i båda. Jag vet inte om det stämmer, men detta gör att jag alltid håller översta lådan intakt med drottning och hennes yngel.

Om ramarna i den låda som inte har drottning kommer från ett samhälle som hade äggläggande drottning kommer bina att bygga nödceller där eftersom den nya drottningen inte går över till de ramarna förrän nödcellerna börjat byggas. Blandar man ramarna redan innan nödcellerna blivit större kommer de att rivas, annars måste man själv riva dem. Det är alltid säkrast att riva själv, annars kanske man förlorar drottningen.

Det går normalt bra att direkt slå samman flera svaga samhällen i undre lådan om man sprutar vatten på bina och blandar ramarna. De blir så förvirrade att de knappt slåss.

Att bara flytta ramar mellan samhällen går ibland. Ibland går det med påsittande bin men risken att förlora en drottning är alldeles för stor så förutom när båda samhällena är utan drottning måste det vara bifria yngelramar. Viktigt dock att mottagaren kan hålla yngelramarna varma och att givaren är frisk.

Scenario 1
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och B inte har haft någon drottning på ett tag. Metoden fungerar oftast även om B har äggläggande arbetsbin, men förstärkningseffekten blir inte alls lika bra eftersom bina är så gamla.

Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B. Efter en vecka kan man stuva om och trycka ihop en låda. Min erfarenhet är att redan efter 2 dagar verkar det någorlunda säkert att göra omstuvningen till en låda. Finns det puckelramar så ta bort dem och kassera, samhället förlorar mycket styrka på att föda upp en massa drönare.

Scenario 2
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och du vet inte om B har någon drottning.

Gör som scenario 1, men lägg spärrgaller mellan lådorna. Titta efter 5-8 dagar igen, om fortfarand ingen drottning eller yngel i undre lådan så tryck ihop på en låda. Det kan finnas nödceller i undre lådan som ska rivas, detta händer om du tagit yngelramarna från ett samhälle som hade drottning.

Scenario 3
Du har två samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara A.

Leta upp drottningen i B och ta bort den. Om du inte hittar drottningen i B, lägg spärrgaller mellan lådorna! Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan.

Scenario 4
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma.

Lyft över någon yngelram från annat samhälle och skaka av alla bin. Var noga med att kolla att samhället ramarna tas ifrån är friskt, ett svagt samhälle har sämre förmåga att hålla sjukdomar stången.

Scenario 5
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är inte tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma (detta är nog det vanligaste fallet). Att bara lyfta över bifria yngelramar räcker inte, ynglet förfryser.

Gör en 2-4 ramars avläggare utan drottning med yngelram och foder och nerskakade bin från starkt samhälle. Detta blir låda B. Lyft A och sätt B under med tidningspapper mellan.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan. Denna metod fungerar allra bäst om bina och ramarna i låda B kommer från annan bigård eller om du kan flytta något av samhällena till ny bigård direkt efter.

Scenario 6
Du har två olika starka samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara båda men jämna ut.

Om de står i samma bigård och det är pågående drag, byt plats på dem. Annars använd Scenario 4 eller 5. Denna metod förstärker bara med gamla dragbin och hjälper inte alls till med yngeluppfödning. Däremot kan de hålla en större mängd yngel varmt. Det svaga samhället får oftast sämre temperament under en månad eftersom det är en stor mängd gamla bin, men inte så mycket yngelsättning.

Det är värt att fundera varför de är ojämna. Om det beror på otur eller på att de haft olika lång tid på sig att växa är det vettigt att jämna ut, men beror det på att den ena drottningen är sämre än den andra är det rätt meningslöst eftersom de kommer att återgå till att vara ojämna.

måndag 6 augusti 2012

Inavel


Yngelram med lite hål

Bin har en speciell gen (den kallas också könsallel) som förekommer i minst ett 30-tal varianter och om biet blir homozygot (dvs får samma variant från båda föräldrarna) så kommer bilarven att plockas bort av arbetsbina och det blir ett hål. Är det mycket hål kallar man det "skjutet yngel" för det ser ut som det fått ta emot en hagelsvärm. 10-20% hål är inget ovanligt. Hålen gör att samhället inte når maximal storlek för dels utnyttjas inte drottningens hela äggläggningskapacitet, dels tvingas bina hålla hålen varma eftersom de tar upp värdefull plats mitt i kupan.


Detta betyder att även en riktigt bra drottning med de bästa föräldrarna och den bästa uppfödningen inte kommer till sin fulla rätt om drönarna där hon blir parad är för nära släkt med henne själv. Omvänt kan en rätt medioker drottning framstå som mycket bättre än hon egentligen är om parningen är med obesläktade drönare.


Bor man i ett område med många andra biodlare nära så blir inte detta något stort problem, men har man flera km till bigrannarna så kan man med ganska enkla metoder minska inaveln på sina produktionsdrottningar. Det enklaste är att sätta upp en utbigård några km bort, helst lite närmare några andra biodlare än en själv. De drottningar man odlar från sitt avelsmaterialet i hembigården låter man para sig i utbigården. När de är parade kan man flytta hem dem. Glöm inte att kolla församlingsgränserna när du sätter upp utbigården eftersom det sätter begränsningar hur du får flytta.

Ramen nedan hade 16 st tomma celler på ena sidan och ungefär lika många på andra sidan och parningssamhället stod ca 2 km från mina närmsta andra bisamhällen.
Yngelram med extremt lite hål
Egentligen är det lite mer att tänka på för den nya drottningens systrar producerar också drönare som är för nära släkt. Så för att minska problemen med inavel behöver man i princip byta avelsmaterial varje år och gärna hämta in larver från annat håll regelbundet.

torsdag 26 juli 2012

Grillfest

Årets grillfest och utdelning av ”Årets Drottning” kommer att ske lördagen den 18 augusti kl 15.00. Alla medlemmar med respektive är hjärtligt välkomna. Anmälan om deltagande senast 10 augusti till Erling eller Ulf.

Biodling i huvudstaden

En intressant artikel om stadsbiodling
http://www.svd.se/kultur/lange-leve-drottningen_7345662.svd

onsdag 25 juli 2012

Drottningparning

Laddning av parningskassett med foderdeg. Foto Stina Lindén

Vi parar en hel del drottningar i kassetter i föreningsbigården till föreningens samhällen och till medlemmar. En del skickas även iväg till parning på annat håll för att upprätthålla en genetisk bredd. Kassetterna förbereds med foderdeg, därefter fylls de med ca 3 dl bin (drönarfria!).

En kläckfärdig drottningpuppa tillsätts till kassetten och bina ställs mörkt och lite svalt i några dagar.

Tillsättning av kläckfärdig drottning till kassett

Under tiden ställs ytterhusen i ordning på föreningens parningsplats.

Föreningens drottningparninsplats

Efter några dagar placeras kassetterna ut i ytterhusen och flustret öppnas helt på de kassetter vars drottningar ska paras hemma, medan de som ska sändas iväg har ett spärrgaller för flustret så att inte drottningen kan flyga ut under tiden.

Varroakontroll med florsocker

Honungsburk med nätlock, dl-mått och florsocker. Foton Stina Lindén

Ett av åtagandena med instruktionsbigården är att utvärdera nya arbetsmetoder. Bilderna visar kontroll av varroaförekomst med hjälp av florsocker.

En bestämd mängd bin tas ur ett samhälle

Bina stoppas i burken

Florsocker tillsätts

Burken skakas intensivt upp och ned över ett tråg

Nedfallna kvalster kan räknas

För att få en bild över vad metoden verkligen visar används en annan metod för att räkna kvarvarande kvalster på bina efter besöket i florsockerburken. Detta kommer sedan att ställas i relation till övriga resultat av varroakontroll under året. Därefter kommer man att kunna dra slutsatser av varroaförekomst bara genom florsockerskakning.

Naturligt nedfall

Räkning av Varroakvalster. Foto Stina Lindén

För att få en indikation på angreppsgraden av Varroa i ett samhälle kan man räkna naturligt nedfall av självdöda kvalster under yngelperioden. Regelbundet under hela sommaren räknas kvalster i vår föreningsbigård på nedfallsbrickor. Brickorna är indelade i rutor för att lättare kunna räkna. Vid behandling under hösten räknas också nedfallet av då dödade kvalster och därmed kan dessa siffror ställas i relation till varandra, dvs med en viss mängd naturligt nedfall finns det troligen ungefär så här mycket kvalster i bisamhället.

Drönarutskärning


Utbyggt drönarvax men ännu inte täckt. Foton Stina Lindén

Vår föreningsbigård är en instruktionsbigård för Varroabekämning och med det följer en del åtagande. Vi för noggrann statistik över förekomsten av Varroa och vi behandlar enligt förutbestämda metoder. Bland annat skär vi ut drönaryngel eftersom Varroa lättare dras till drönaryngel.

Vi får bina att bygga drönaryngel genom att ha en ram i formatet HLS som näst bakersta ram bland i övrigt LN-ramar. I utrymmet under ramen fribygger bina oftast drönare som kan skäras bort när det är förpuppat.

Täckt drönarvax skärs av från undersidan av en HLS-ram

För att göra statistiken komplett sparas drönarvaxet i påse med identifikation för eventuell genomgång för att leta kvalster.

Drönarvaxet sparas för nedfrysning och ev. räkning av kvalster

onsdag 11 juli 2012

Slungningsdag i föreningen

Måndagen den 9 juli deltog ett tiotal av föreningens medlemmar i årets första slungning. Klockan halv åtta var skattandet igång i föreningsbigården och det tog inte mer än dryga timmen att hämta hem 16 lådor honung.

Skattning

Skattlådor övertäckta för att undvika att röveri kommer igång


Föreningen har inte egna honungslokaler utan vi slungar hemma hos en medlem. I slungrummet rådde febril aktivitet under hela förmiddagen.


Avtäckning
Tre avlockare jobbade samtidigt och slungan gick varm fram till halv tolv. Honungsdoften låg tät över hela byn!
Slungning
Skörden skickas till Mantorp och förtjänsten går bland annat till några av föreningens räkningar och till den årliga grillfesten - i år den 18 augusti.

tisdag 26 juni 2012

Drottningodling

I föreningen brukar vi odla drottningar till medlemmarna. Det finns många sätt att odla drottningar, i föreningsbigården använder vi normalt metoden att odla i spärrad skattlåda i viseriktigt samhälle. Den metoden är den enklaste, ger oftast bra resultat, men den kräver starka samhällen och drag. Nedan visas en annan enkel metod (foto Olof Laurin och Stina Lindén) som går att göra även vid sämre drag. En förutsättning är att man har ett starkt samhälle med äggläggande drottning.

Först väljer man ut ett samhälle som ska få mata upp larverna. Detta ska vara det starkaste samhället och det behöver fylla minst 3 lådor, helst 4 eller 5. Man börjar med att leta upp drottningen, hela ramen med drottningen tas bort ur yngelrummet från gamla platsen.

Drottningens ram borttagen.
Det ursprungliga samhälle packas ihop igen, med hålrummet kvar i nedersta lådan.

Den andra halvan av yngelrummet ställs på en ny botten en bit bort, drottningens ram stoppas ner här. Är det väldigt ojämnt med yngel i yngelrummen jämnar man ut det, i så fall skakar man ner bin i det som står kvar på gamla platsen, men drottningens yngel får inte ha så lite bin att det blir kylt.
Drottningen med lite bin ställs på ny botten några meter bort
Därefter väljer man ut det samhälle man vill ta larver från.
Yngelram tas ur avelssamhället
Omlarvning (att flytta larver från arbetarbiceller till drottningceller) är inte så svårt när man väl fått in handlaget. Övning ger färdighet. Man väljer ut lagom stora larver och försöker att inte skada dem i flytten.
Plocka larver

Larverna placeras här i cellkoppar i plast.
Placera i cellkopp
Så småningom har man fått ihop en hel svärm av cellkoppar med larver i.
Cellkoppar med larver
När detta är klart sätter man tillbaka ramen i avelssamhället och man stänger det igen.

Larverna i detta stadiet är känsliga för uttorkning men inte speciellt känsliga för kyla. Med andra ord går det bra att transportera dessa i en burk med lite fuktat papper i. Att hämta larver efter föreningens drottningar är en bra idé för att odla drottningar hemma och förbättra sina egna bin.

Cellkoppar i hållare

Därefter ploppar man i cellkopparna i hållare som man i förväg satt fast på en ram. Det finns specella fästen som man monterar i ramen, eller smälter man fast dem med vax.

Tillbaka till samhället som ska mata upp larverna (men som då inte är släkt med dem) lyfter man av alla lådor igen så man blottar hålrummet där drottningen gick. Försiktigt låter man ramen sjunka ner och sedan lyfter man på de andra lådorna.
Tillsättning av larvram

Några moment kvarstår i drottningodlingen. Efter 24 timmar stuvar man om lådorna i uppmatningssamhället och flyttar odlingslådan (som stod längst ner) allra överst över spärrgaller (spärrgaller är ett krav). Drottninglådan (som stod brevid) sätter man istället längst ner. Vill man sedan tjuvkika så kan man efter ytterligare 2-3 dagar försiktigt lyfta odlingsramen (nu i översta lådan) och kolla hur många celler det blev.

Mellan 10 och 11 dygn efter omlarvningen kommer cellerna att kläckas. Man måste ha tagit hand om dem (t.ex. till avläggare) innan de kläcks, men samtidigt får man inte hantera cellerna för tidigt då de är väldigt känsliga. Efter 10 dygn är bra. Har man burar och kopparna sitter ordentligt fast (dvs inte bara vaxade) är det en bra ide att bura dem redan efter 4 dygn, då kan man låta dem kläckas i samhället.

När man tagit bort pupporna ur uppmatningssamhället är det helt nödvändigt att kolla alla ramarna i odlingslådan efter nödceller och riva dem. Därefter flyttar man ner odlingslådan under spärrgallret igen och ordningen är återställd. Man kan i princip påbörja en ny omgång direkt, då sätter man istället gamla odlingslådan på ny botten, letar upp drottningen och sätter ner där gamla larvramen varit.

Tillägg: Det är när man tar bort pupporna och stoppar i kläckare efter 4-5 dagar som det påbörjas viseceller i ramarna i odlingslådan för det är först då bina upplever sig viselösa. När dessa nödceller är täckta kan de utnyttjas för en extra avläggare om man vill, annars rivas. Om man låter odlingscellerna sitta gå kvar i odlingslådan till dagen före kläck minskar risken betydligt att det blir några nödceller byggda där.

tisdag 19 juni 2012

Utfärd med distriktet

Skånes Biodlardistrikt anordnar studieresa till Lantrasparken i Ingelstad. Lördagen den 14 Juli 2012. Vi besöker även Hästrikets biodlarförening (en bigård och några biodlare) och lunch på Tingsryds Värdshus. Vi återkommer med detaljerat program på Skånes Biodlardistrikts hemsida. Anmälan senast den 7 Juli. Pris: 125:- för medlem i SBR. Anmälan till Ingrid Bondeson 042321285 eller E-brev i.b.b@telia.com

måndag 28 maj 2012

Gul

I år märks drottningen gul.

Sommarutfärd

Årets utfärd kommer att ske den 16 juni och vi skall börja med besök hos Joel Svensson i Skälderhus.

Vi kommer där att få information om företagets verksamhet samt demonstration av biredskap och möjlighet att göra de inköp som kan behövas till den egna biodlingen. Vi fortsätter sedan resan med destination Skäralid.

Efter lunch kl 12.00 på Skäralids Restaurang finns möjlighet att besöka ett naturrum i anslutning till restaurangen. Därefter kör vi vidare till Kopparhatten Senare på eftermiddagen finns också möjlighet, för de som vill, att göra ett besök vid Odensjön.

Avresa från Hantverksgårdens p-plats kl 07.45 Resan sker i egna bilar med samåkning enligt överenskommelse. Kostnad för lunchbuffé 150 kronor. Medtag kaffekorg, då ett kortare uppehåll för kafferast planeras innan framkomsten till Joel Svensson. För att lunchbeställning skall kunna göras anmäl deltagande i utfärden till Jenny, tel 073-0931533, senast den 8 juni.

Vi hoppas på stort deltagande.

Styrelsen

Adopt-a-bee

En trevlig artikel om ett par medlemmar finns att läsa i Norra Skåne
http://www.nsk.se/article/20120515/HASSLEHOLM/705159959

fredag 6 april 2012

SBRs diskussionsforum

SBR har gjort en nystart av sitt diskussionsforum, jag rekommenderar alla att titta in där och delta i diskussioner om bin, honung och annat!
http://www.biodlarna.com/forum/index.php

söndag 1 april 2012

Rapport från förbundsmötet

Jag har i helgen varit på vårt förbundsmöte i Alingsås som ombud för Skånedistriktet.

Nedan följer en kort sammanfattning av diskussioner och beslut efter mina egna anteckningar och med reservation för att jag uppfattat saker fel.

Slutbetalning för försäljningen av Honungsförädlingen dröjer ännu lite pga en hel del felaktigheter i aktieboken, dock ska det bara vara formalia. Pengarna som SBR kommer att få av försäljningen binds för framtiden och endast avkastningen kommer att användas. Hälften av avkastningen är öronmärkt till distrikten som kommer att kunna söka av dessa pengar för aktiviteter och projekt, andra hälften kan användas av SBR centralt för projekt.

Revisorn framförde en del kritik emot att protokoll ibland varit för knapphändiga för att i efterhand se vilka beslut som fattats. Detta gällde både styrelsemöten och föregående årsmöte, t.ex. kunde inte ett upprepat beslut om stadgeändring fattas eftersom lydelsen inte framgick av föregående årsmötesprotokoll. Revisorn framförde också en del kritik mot hur nyanställda blivit introducerade till sitt jobb inom förbundet.

Honungsbedömningsreglementet kommer att ses över då det finns konflikter och motstridigheter i det.

Regelverket för lokalt medlemskap i en lokalförening kommer att ses över då det skapat problem med förtroendevalda som inte varit SBR-medlemmar.

Ett par nya broschyrer till allmänheten om bin och honung ska tas fram.

Det kommer en ny etikett. Det blir en locketikett som går att kombinera med en egen burketikett. Det är numera även tillåtet att ha egen locketikett till SBR:s burketikett. Vilket alternativ man än väljer, kommer biodlarens namn att tryckas på den del som är från SBR. Med den nya locketiketten står namnet alltså på locket.

I GMO-frågan fick styrelsen uppdraget att se över policyn för att få den enklare och tydligare och med en något striktare lydelse.

Det var en hel del diskussioner om hur lokalföreningar ska kunna skapa hemsidor med förbundets stöd och det pågår ett arbete angående detta.

Förbundsmötet ställde sig bakom ett pressmeddelande som kommer att skickas ut angående bekämpningsmedel innehållande neonikotinider som dödar bisamhällen.

Den nya styrelsen består av
Marita Delvert (ordf)
Sture Käll (2 år)
Hanne Uddling (2 år)
Ingemar Wahlström (2 år)
Olle Boman (fyllnadsval 1 år)
Monica Larsson (fyllnadsval 1 år)
Lars Hellander (fyllnadsval 1 år)

Den nya valberedningen består av
Kent Törnqvist (sammankallande)
Gunilla Ivehag
Lennart Fält
Stig Hansson
Lena Karneland (sup)
Sören Olsson (sup)

Naturligtvis upptogs mycket tid av diskussioner om det gångna årets turbulens i och runt styrelsen, valberedning, anställningar och HF. Jag tror att stridsyxan kan grävas ner efter detta årsmöte och förbundet kan jobba aktivt framåt.

Själv ägnade jag en hel del tid åt att informellt prata med inblandade och lägga pussel för att förstå vad som hänt i turbulensen. Jag tycker att jag själv efter detta fått en bra bild av händelseförloppet, men då det mest handlar om personkonflikter som egentligen inte berör förbundet och att vi dessutom nu huvudsakligen lämnat det bakom oss ser jag ingen anledning att dröja kvar vid det.

Ombud nr 22, Olof Laurin

måndag 5 mars 2012

Snart är det vår!

Snart är det vår och med det börjar vi aktiviteterna i föreningsbigården. Vi träffas som vanligt på tisdagar kl 18.30, med vårstart den 24/4. Vid första tillfället kommer vi tillsammans att planera vårens och sommarens aktiviteter. Vi hälsar gamla och nya medlemmar och gäster välkomna!