torsdag 26 juli 2012

Grillfest

Årets grillfest och utdelning av ”Årets Drottning” kommer att ske lördagen den 18 augusti kl 15.00. Alla medlemmar med respektive är hjärtligt välkomna. Anmälan om deltagande senast 10 augusti till Erling eller Ulf.

Biodling i huvudstaden

En intressant artikel om stadsbiodling
http://www.svd.se/kultur/lange-leve-drottningen_7345662.svd

onsdag 25 juli 2012

Drottningparning

Laddning av parningskassett med foderdeg. Foto Stina Lindén

Vi parar en hel del drottningar i kassetter i föreningsbigården till föreningens samhällen och till medlemmar. En del skickas även iväg till parning på annat håll för att upprätthålla en genetisk bredd. Kassetterna förbereds med foderdeg, därefter fylls de med ca 3 dl bin (drönarfria!).

En kläckfärdig drottningpuppa tillsätts till kassetten och bina ställs mörkt och lite svalt i några dagar.

Tillsättning av kläckfärdig drottning till kassett

Under tiden ställs ytterhusen i ordning på föreningens parningsplats.

Föreningens drottningparninsplats

Efter några dagar placeras kassetterna ut i ytterhusen och flustret öppnas helt på de kassetter vars drottningar ska paras hemma, medan de som ska sändas iväg har ett spärrgaller för flustret så att inte drottningen kan flyga ut under tiden.

Varroakontroll med florsocker

Honungsburk med nätlock, dl-mått och florsocker. Foton Stina Lindén

Ett av åtagandena med instruktionsbigården är att utvärdera nya arbetsmetoder. Bilderna visar kontroll av varroaförekomst med hjälp av florsocker.

En bestämd mängd bin tas ur ett samhälle

Bina stoppas i burken

Florsocker tillsätts

Burken skakas intensivt upp och ned över ett tråg

Nedfallna kvalster kan räknas

För att få en bild över vad metoden verkligen visar används en annan metod för att räkna kvarvarande kvalster på bina efter besöket i florsockerburken. Detta kommer sedan att ställas i relation till övriga resultat av varroakontroll under året. Därefter kommer man att kunna dra slutsatser av varroaförekomst bara genom florsockerskakning.

Naturligt nedfall

Räkning av Varroakvalster. Foto Stina Lindén

För att få en indikation på angreppsgraden av Varroa i ett samhälle kan man räkna naturligt nedfall av självdöda kvalster under yngelperioden. Regelbundet under hela sommaren räknas kvalster i vår föreningsbigård på nedfallsbrickor. Brickorna är indelade i rutor för att lättare kunna räkna. Vid behandling under hösten räknas också nedfallet av då dödade kvalster och därmed kan dessa siffror ställas i relation till varandra, dvs med en viss mängd naturligt nedfall finns det troligen ungefär så här mycket kvalster i bisamhället.

Drönarutskärning


Utbyggt drönarvax men ännu inte täckt. Foton Stina Lindén

Vår föreningsbigård är en instruktionsbigård för Varroabekämning och med det följer en del åtagande. Vi för noggrann statistik över förekomsten av Varroa och vi behandlar enligt förutbestämda metoder. Bland annat skär vi ut drönaryngel eftersom Varroa lättare dras till drönaryngel.

Vi får bina att bygga drönaryngel genom att ha en ram i formatet HLS som näst bakersta ram bland i övrigt LN-ramar. I utrymmet under ramen fribygger bina oftast drönare som kan skäras bort när det är förpuppat.

Täckt drönarvax skärs av från undersidan av en HLS-ram

För att göra statistiken komplett sparas drönarvaxet i påse med identifikation för eventuell genomgång för att leta kvalster.

Drönarvaxet sparas för nedfrysning och ev. räkning av kvalster

onsdag 11 juli 2012

Slungningsdag i föreningen

Måndagen den 9 juli deltog ett tiotal av föreningens medlemmar i årets första slungning. Klockan halv åtta var skattandet igång i föreningsbigården och det tog inte mer än dryga timmen att hämta hem 16 lådor honung.

Skattning

Skattlådor övertäckta för att undvika att röveri kommer igång


Föreningen har inte egna honungslokaler utan vi slungar hemma hos en medlem. I slungrummet rådde febril aktivitet under hela förmiddagen.


Avtäckning
Tre avlockare jobbade samtidigt och slungan gick varm fram till halv tolv. Honungsdoften låg tät över hela byn!
Slungning
Skörden skickas till Mantorp och förtjänsten går bland annat till några av föreningens räkningar och till den årliga grillfesten - i år den 18 augusti.