onsdag 28 december 2022

Styrelse 2023

 Efter årsmötet 18 november 2022 ser styrelsen ut som följer.

Ordförande: Isak Andersson, tel. 0709 58 65 53; e-post andersson1994@hotmail.com

Sekreterare: Jenny Silvander, tel. 0730 93 15 33

Kassör: Maria Larsson, tel. 0702 11 24 64; e-post larsson2147@gmail.com

Ledamöter: 

Cecilia Tornerefelt, tel. 0739 87 85 78

Jan Hermansson, tel. 0705 49 95 58

Ernst Herslow (webmaster), tel. 0707 19 33 72

Joel Olsson, tel. 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, tel. 0761 62 67 26
Årsmöte 2022

 Årsmöte i Hästveda biodlareförening hölls fredagen den 18 november 2022 i orienteringsklubbens stuga i Sjörröd (tack för lånet HvOK!).

Mötet gästades av bihälsokonsulent Björn Gustavsson, Jordbruksverket. Björn inledde mötet med ett mycket uppskattat föredrag om bland annat konkurrens mellan honungsbiet och de vilda bina. Årsmötesdeltagarna fick även lyssna till en hel del om bihälsa och bisjukdomar.

Efter att fika med tårta (av prinsess-typ så klart!) avnjutits vidtog årsmötesförhandlingarna. Isak Andersson valdes till ny ordförande efter Ejnar Laursen som tackat nej till omval. Den tidigare ordföranden Jan-Henrik Pettersson invaldes i styrelsen, vars ledamöter i övrigt omvaldes.

Utnämningen av Årets drottning var uppskjuten från grillfesten, under vilken man vanligtvis korar denna. I år tillföll utmärkelsen två personer: Maria Larsson och Christian Nilsson. I motiveringen betonades deras stora engagemang och storskalighet. Även deras generositet med att låna ut sina hanteringslokaler och utrustning till föreningen lyftes fram.

I det avslutande lotteriet med medlemmarnas årsrapporter som lottsedlar vann Isak och Kim var sin drottning.

I den framlagda verksamhetsplanen för år 2023 angavs datumet 18 april för den första träffen vid Petters stuga. Alla medlemmar och andra eventuella intresserade hälsas välkomna då!

I väntan på att mötet ska sätta igång


Björn Gustavsson i berättartagen


Andäktiga åhörare


Björn harangeras för sitt föredrag av Cecilia


Revisor Kjell avlägger sin rapport


Årets drottning(ar) Maria och Christian