fredag 29 december 2017

Gott Nytt År!Alla Hästveda biodlareförenings nuvarande och blivande medlemmar önskas ett Gott Nytt biår 2018.
Om inte förr så ses vi förhoppningsvis på årets första tisdagsträff den 17 april kl. 18:30 i Petters stuga.
Styrelse 2018

Ordförande

Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-305 99, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Lars Brodén, telefon 0451-373 94, mobil 0739 49 15 67

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, telefon 0451-310 48, mobil 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 62 67 26, jhpson@hotmail.com

lördag 11 november 2017

Årsmötet avklarat!


Torsdagen den 8 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga (Tack HvOK för att vi fick vara i stugan). 
Då sittande ordföranden Jan-Henrik Pettersson avsagt sig omval valdes Ejnar Laursen till ny ordförande. Jan-Henrik valdes in som ledamot i styrelsen. Förutom Erling Andersson, som trädde tillbaka efter en mångårig insats i styrelsen, omvaldes övriga styrelseledamöter. Förutom ordförande Laursen består styrelsen därmed av följande personer: Cecilia Tornerefelt (v. ordf.); Jenny Silvander (sekreterare); Maria Larsson (kassör); Lars Brodén; Ernst Herslow; Anders Jönsson; Joel Olsson; Jan-Henrik Pettersson.
Bland övriga ärenden kan nämnas verksamhetsplanen för 2018, där tisdagsträffarna naturligtvis även fortsättningsvis utgör en återkommande aktivitet. Boka redan nu in årets första tisdagsträff vid Petters stuga den 17 april 2018 kl. 18:30. Utbildningar, sommarutfärd och grillfest är andra planerade aktiviteter för det kommande året.

Efter sedvanliga ärenden och avtackning av Jan-Henrik och Erling, tog Leo De Geer från SBR ordet. Leo, som är ledamot i såväl distrikts- som förbundsstyrelserna, var kvällens specielle gäst och höll ett mycket intressant anförande kring Sveriges Biodlares Riksförbunds många olika verksamheter, samtidigt som mötesdeltagarna avnjöt fika med tilltugg. 
Jan-Henrik avtackades å föreningens vägnar av v. ordf. Cecilia T
Erling med presentkorg överlämnad av Cecilia
Avgående ordföranden Jan-Henrik överlämnar klubban till nyvalde Ejnar  
Kvällens inbjudne gäst Leo De Geer
Även Leo blev avtackad efter sitt engagerande anförandelördag 4 november 2017

Årsmötesgäst

Föreningens årsmöte den 8/11 gästas av Skånedistriktets v. ordförande Leo De Geer. Leo kommer, efter årsmötesförhandlingarna, att berätta om distriktets verksamhet och därmed vad våra medlemsavgifter går till.

tisdag 24 oktober 2017

Nybörjarkurs i biodling

Några av våra medlemmar har efterfrågat utbildning i biodling. Nu kan vi hänvisa intresserade till Göinge biodlarförening, som  i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  genomför en nybörjarkurs i biodling. Kursen omfattar 10 träffar varannan tisdag med start tisdagen den 14 november kl. 19 i Vuxenskolans lokal på Kristianstadvägen 2 i Broby, se denna länk för mer information (rulla ner till "Göinge Biodlareförening"). Anmälan sker till Vuxenskolan i Broby, tel. 010 209 32 20, alt. 010 703 08 40.
Kursledare är Lennart "Daggen" Olsson, som också blev prisad för att ha den bästa honungen i Skåne 2017, se Norra Skåne 15/10

lördag 14 oktober 2017

Utbildning för styrelsesugna

Skånes biodlardistrikt tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en utbildningsdag lördagen den 21 oktober kl. 9:30 - ca 15:30 i Ekebo-servicehus Osby.
Rubrik för dagen lyder: Hur är det att arbeta i en biodlarförening? Kursen vänder sig till både erfarna styrelseledamöter och till de helt oerfarna.
För mer information se denna länk.

onsdag 11 oktober 2017

Oxalsyra till varroabekämpning

Lördagen den 11 november kl. 10 i Petters stuga delas oxalsyra ut för varroabekämpning.
Anmäl hur stor volym oxalsyra du behöver via epost till westberg@telia.com alternativt per tel 0708 353899 senast måndag 6/11. Räkna med 30 ml i dos per samhälle. 5 kr per dos. Ta med egna glasburkar med lock att transportera oxalsyran i.
Effekten av oxalsyrebehandlingen ökar ju fler som behandlar sina samhällen. Alla medlemmar uppmanas därför att delta.

söndag 8 oktober 2017

Kallelse till årsmöte 2017

Medlemmarna i Hästveda biodlareförening hälsas välkomna till årsmötet onsdagen den 8 november kl. 18:30 i Hästveda OK:s klubbstuga. På dagordningen står sedvanliga årsmötesärenden.
Två bidrottningar lottas ut på inlämnade årsrapporter. Årsrapporten kan skickas till ordföranden, men ska finnas styrelsen tillhanda senast på årsmötet. Blankett för rapporten finns i Bitidningen nr. 9 september 2017 sidan 11. Årsrapporterna kommer att skickas till SBR för att ingå i underlaget till deras årsstatistik.
Föreningen bjuder på fika.
Välkomna hälsar styrelsen.

måndag 25 september 2017

Utbildningsdag 7 oktober

Skånes Biodlardistrikt inbjuder till utbildningsdag lördag 7 oktober 2017 kl 09.30 på Norra Rörums Bygdegård.

Program:
09.30 Morgonfika
10.00 Lina med Bina berättar om ekologisk biodling i praktiken
11.00 Anders Hjort informerar om regelverket för certifiering som ekologisk biodlare
Efter lunch kommer Martin Nehmann och föreläser om ”Darwin som biodlare”.

Det kommer att ingå kaffe, lunch och lokalhyra i anmälningsavgiften på 150 kr. Anmälan om deltagande ska ske senast 27/9 genom att inbetalning görs till distriktets bankgiro 5236-8826.
Glöm inte ange avsändare/deltagare.

Utbildningsdagen avslutas ca kl. 17.

För mer informations se följande länk till Skånes Biodlardistrikt.


torsdag 21 september 2017

Årsmöteslokal

Årsmötet den 8 november med start kl. 18:30 hålles i Hästveda OK:s klubbstuga, Hästveda.

måndag 11 september 2017

Säsongens sista tisdagsträff

Den 12 september ses vi på säsongens sista tisdagsträff vid Petters stuga, med start kl. 18:30.
Nästa planerade aktivitet är årsmötet den 8 november kl. 18:30.

torsdag 31 augusti 2017

Årsmöte 2017

Onsdagen den 8 november med start kl. 18:30 hålls årsmöte i Hästveda biodlareförening. Information om plats kommer inom kort.
Sedvanliga ärenden. Eventuella förslag från medlemmar skickas i god tid till ordföranden.
Glöm inte att ta med ifylld årsrapport (finns t ex i Bitidningen nr. 9); lotteri med ifyllda årsrapporter kommer att hållas.
Föreningen bjuder på fika.

söndag 27 augusti 2017

Slutskattning

På tisdag 29 augusti kl. 9 är det samling vid Petters stuga för slutskattning av de återstående samhällena, följt av slungning, som görs i Maria och Christians anläggning. För de skattade samhällena ska också invintringsåtgärder påbörjas.
Alla intresserade som har tid och möjlighet är välkomna att hjälpa till!

Grillfest
Lördagen den 26 augusti var det dags för föreningens årliga grillfest vid Petters stuga. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan, och fick i gengäld uppleva en trevlig och smakrik eftermiddag, med såväl lekar som härlig grillmat.
Festen avrundades med korandet av Årets Drottning, utmärkelsen till en medlem som under året gjort betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.
Mingel och lekar inledde eftermiddagen
Samtidigt hölls grillningen igång
Hästskokast var en gren
Pilkastning så klart
Stilstudie
Kast med liten pinne
Poängsammanräkning
Nu väntar vi på mat
Äntligen kan grytorna attackeras
Kön blir snabbt lång
Till bords
Det gavs trubadurunderhållning
Vem blir Årets Drottning?
Jo: Kim Jonsson!lördag 26 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna del 2

Tisdagen den 15 augusti gästades föreningen av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben, som också leder det projekt om varroabekämpning vår förening deltar i, berättade bland annat om vinterförluster. Dessa har ökat någon procent under senare år, men Preben kunde lugna föreningsmedlemmarna med konstaterandet att ingen oroväckande trend kunnat observeras. Framtida varroabekämpning diskuterades också, och årets lägre honungsskörd berördes.
Vi tackar Preben för hans bidrag till en trevlig och givande tisdagsträff.
Preben diskuterar

torsdag 3 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna?

Vad gör man på de varje vecka återkommande tisdagsträffarna vid Petters stuga? Jo, till exempel ägnar man sig åt drottningodling i föreningsbigården, något som pågick för några tisdagar sedan. Odlingen sker dels för att hela tiden ha bästa möjliga drottningmaterial i den egna bigården, dels för att kunna förse medlemmar med drottningar av känt ursprung och förhoppningsvis goda egenskaper, samt för att inspirera till egen odling.
En skopa bin laddas ner i drottningkassetten
Kassetter på löpande band
De framodlade vicecellerna fördelas till kassetter
Diskussionens vågor går höga: hur är nu bästa sättet?

Celebert besök i bigården

På tisdagsmötet den 15 augusti får föreningen besök av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben skriver regelbundet om bihälsa i Bitidningen, till exempel i nr. 7/8 sid. 26 (bl a om enkätundersökningen om övervintringsresultatet 2016: preliminärt ligger förlusterna på 15 %).
Passa på tillfället att träffa en expert på bin i allmänhet och bihälsa i synnerhet.

lördag 22 juli 2017

Honungsprat i radion

Här kommer en länk till ett radioprogram som handlade om bin och honung:
Programmet gick i Sveriges Radio P1 och heter Sommarmat med Bergenströms (del 1). Det förekommer ju inte varje dag att man i radio pratar om bin och deras produkter.

måndag 10 juli 2017

Skattning och slungning

Torsdagen den 6 juli mötte ett antal tappra medlemmar upp vid föreningsbigården för skattning med efterföljande slungning. Slungningen skedde hos Maria och Christian, vars anläggning så välvilligt lånades ut till föreningen.
Vårens och försommarens omväxlande väder verkar ha gjort bina ovilliga att täcka honungscellerna, något som observerades under skattningen. Flera andra biodlare har vittnat om samma sak.Trots detta rapporteras fukthalten i honungen ligga på bra nivåer.
Några av de tappra fikar i välförtjänt paus mellan skattning och slungning.

Grillfesten i augusti

Lördagen den 26 augusti kl. 14 inbjuder föreningen alla medlemmar (med respektive) till grillfest vid Petters stuga. Anmälan sker till ordförande Jan-Henrik absolut senast den 22 augusti i samband med tisdagsträffen den dagen.
Väl mött den 26:e hälsar styrelsen!

Tisdagsträffarna

Varje tisdag träffas medlemmarna vid Petters stuga med start kl. 18:30, för att bland annat sköta om föreningsbigården. Därutöver förekommer spontana diskussioner vid fikabordet om allt från bin till andra världsfrågor.
Träffarna utgör ett utmärkt tillfälle för nybörjaren som vill se hur hanteringen i en bigård går till, för den som har frågor kring sin egen biodling, eller för dig som funderar på att bli biodlare.
Glöm inte att föreningen bjuder på fika den första tisdagen i varje månad!
Mohammed med fru bjöd på härliga dolmar förra tisdagen

lördag 1 juli 2017

Skattning och slungning

På torsdag den 6 juli med start kl 08.30 skattar vi bisamhällena i föreningsbigården vid Petters stuga. Efterföljande slungning sker i Maria och Christians närbelägna anläggning, som vi så generöst och tillmötesgående får använda oss av. Alla intresserade är välkomna att hjälpa till, vara med och lära, eller bara titta på.

torsdag 22 juni 2017

Ramar för verksamheten

Kommande tisdagsträff 27 juni är vikt för iordningställande av ramar till föreningsbigården: trådning och mellanväggsapplicering. Ju fler händer som är aktiva, desto fortare blir det fika.

måndag 19 juni 2017

En härlig sommarutlykt
Lördagen den 17 juni mötte ett antal medlemmar upp för årets sommarutflykt. Första stopp var Joel Svenssons Vaxfabrik utanför Munka Ljungby. Joels sonson Bengt tog med oss, och de samtidigt besökande biodlarna från Jönköping, på en underhållande historisk färd från starten 1887 och
fram till dagens rationella anläggning. Samtidigt bjöds vi på frukost bestående av kaffe, frallor och pålägg av olika sorter, samt traktens honung. Tid gavs också för butiksbesök och diverse inköp.
Ett stort tack till Bengt och hans butikspersonal för en mycket gästfri förmiddag på Vaxfabriken.
Efter besöket i bibutiken var det dags att anträda färden mot Hallands Väderö och dess parningsstation.
I fantastiskt väder stävade vi mot Väderön med fartyget Nanny.
nanny_undersida_bildmall
Nanny
Ett gäng Hästvedabiodlare till havsVäl i land togs vi emot av parningsstationens föreståndare Heinrich Vatinat och hans medhjälpare.
Heinrich Vatinat hälsar välkommen
Efter en promenad längs stranden och genom strandvegetation kom vi så fram till parningsstationen en bit in i skogen.Om man ville gick det bra att lifta med stationens elbil. Därinne bland ekar och bokar berättade Heinrich om hur man bedriver sin verksamhet, framförallt med inriktning mot Ligusticabin.
Heinrich berättar för intresserade besökare

En drönarram visas upp
Efter att vår ordförande med en liten gåva tackat för den engagerade guidningen på parningsstationen anträddes färden hemåt. Dock intogs naturligtvis dessförinnan lunch.
Lunch på Väderöns café
Mot Torekov 
Riktiga sjöbjörnar
2017 års sommarutflykt avslutades med fika På Kanelen i härligt väder.
Trots att det var stängt förplägades vi mycket rekorderligt

Efter väl förrättat värv är ordföranden På Kanelen

fredag 16 juni 2017

Sommarutflykten 17 juni

Några tider inför sommarutflykten den 17 juni.
Avfärd från Hästveda hantverksförenings parkering kl. 8:00;
Avfärd från McDonalds parkering Stoby kl. 8:15;
Returresa med färjan från Hallands Väderö mot Torekov kl. 14:20, alternativt för de som vill kl. 16:20.

Väl mött på lördag!

måndag 15 maj 2017

Enkät om övervintringen

Nu kan man delta i en enkät angående övervintringsresultaten. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara, hälsar bihälsokonsulenten Preben Kristiansen, som uppmanar alla biodlare att ägna några minuter åt enkäten. Följ denna länk till enkäten.

Utbildningsdag 20 maj

Lördagen den 20 maj håller Skånedistriktet en utbildningsdag på Örestrand Hotell, Strandbaden (3 km norr Höganäs) med samling kl. 9:30. Fokus kommer att ligga på VSH, något vi fick information om på årsmötet. Anmälningstiden har egentligen gått ut, men arrangörerna utsträcker denna till måndag 15 maj, på grund av låg anmälningsfrekvens. Mer upplysningar hittas under denna länk.

torsdag 11 maj 2017

Sommarutflykt

Boka in den 17 juni för årets sommaruytflykt. Färden går från Hästveda via Joel Svenssons i Munka Ljungby, som bjuder på kaffe och macka, till Hallands Väderö med färjan från Torekov (140 kr t o r). På Väderön blir det besök på parningsstationen, där Heinrich Valtinat informerar om verksamheten. Lunch kan intas på Väderöns café, i form av kyckling- eller räksallad (85 resp. 110 kr). Avfärd från Hästveda kl. 8:15, återfärd från Väderön kl. 14 eller 16 efter eget önskemål. Anmälan görs till ordföranden Jan-Henrik senast 30 maj, detta för att kunna förbeställa lunch och färjeöverfart.
Ett kylslaget gäng njuter av tisdagsfika vid Petters stuga

måndag 17 april 2017

Tisdagsträff och andra aktiviteter

På tisdag 18 april infaller årets första tisdagsträff vid Petters stuga, med start kl 18:30. Denna gång blir det städ- och bitillsynsaktiviteter. Vi hälsar medlemmar, alla nybörjare och allmänt biintresserade hjärtligt välkomna till dessa återkommande tisdagsträffar, där vi under opretentiösa former utbyter erfarenheter samtidigt som föreningsbigården får sin tillsyn.

Under senaste styrelsemötet drogs riktlinjerna för årets aktiviteter upp. Nytt för i år är att vi bjuder på fikatilltugg varje träff som infaller den första tisdagen i månaden. Premiär för bjudfika blir alltså tisdagen den 2 maj. Ta alltid med egen dryck.

Boka också in lördagen den 26 augusti för årets grillfest!
Aktivitet från städdagen ifjol

söndag 12 mars 2017

Styrelse 2017

Ordförande

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 626726, jhpson@hotmail.com

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 878578

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 931533

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-30599, mobil 0702 112464, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Erling Andersson, telefon 0451-31386, mobil 0706 313866, erling_andersson@hotmail.com

Lars Brodén, telefon 0451-37394, mobil 0739 491567

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 193372

Anders Jönsson, telefon  0479-10861

Joel Olsson, telefon 0451-31048, mobil 0730 281189Vårens första tisdagsträff

Nu när det säkra vårtecknet rensflykt visar sig, är det dags att boka in tisdagen den 18 april för säsongens första träff i Petters stuga. Vi samlas kl. 18:30 för att inspektera föreningsbigården och över en fika prata om bin (och kanske om annat också).
Ta med egen fika.
Rensflykt

fredag 3 februari 2017

Riksförbundsmöte i Hässleholm

Biodlarnas riksförbund håller sitt riksförbundsmöte på Hotell Statt i Hässleholm lördag 22 april - söndag 23 april. Alla medlemmar i SBR är välkomna. Skriftlig anmälan ska ske senast 24 mars, se denna länk.