fredag 22 juli 2011

Grillfest

Årets grillfest kommer att hållas den 20 augusti kl 15.00 i föreningens bigård. Vi kommer då att utdela ”Årets Drottning” i enlighet med föreskrifterna till Gerhard Liljenbergs fond. Vår förhoppning är uppslutningen i vanlig ordning blir god blir god. Medlemmar med respektive är välkomna.
Anmälan om deltagande till Ulf Eller Erling senast den 13 augusti.

lördag 9 juli 2011

Äggläggande arbetsbin

Speciellt när man skapar avläggare så händer det ibland att drottningen inte kläcks eller att hon inte återvänder från parningen eller på annat sätt dör. Detta kan vara mycket svårt att avgöra - är det som man bara inte hittar drottningen eller saknas hon? Men om man väntar ett tag så dyker det förr eller senare upp ojämnt lagda drönarpuppor i mitten av kupan och det är ett säkert tecken på att drottningen saknas. Det är äggläggande arbetsbin som är i farten och vid detta laget är bina så gamla att det är så gott som omöjligt att åtgärda, samhället är dödsdömt och drar sin sista suck genom att befolka närområdet med sina drönare.