tisdag 2 november 2021

Gäst på årsmötet

 Till årsmötet den 19 november är Anders Ekstrand inbjuden att hålla ett föredrag om skogen, dess insekter, träd, skötsel och andra värden. Anders arbetar till vardags på Södra skogsägarna, är duktig på skogens insekter och känner väl till biodling (hans far var biodlare). Han sitter också i styrelsen för Ekfrämjandet.

Tanken är att årsmötet inleds med fika och Anders anförande, därefter vidtar de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Kvällen avslutas med lotteri där inlämnade årsrapporter (finns i Bitidningens senaste nummer) utgör lottsedlar, och där två drottningar ligger i vinstpotten.

Väl mött till en trevlig kväll i Hästveda OK:s klubbstuga, start kl. 18:30!

Styrelsen