torsdag 29 december 2016

Varroanedfall

Siffrorna över 2016 års räkning av varroanedfall efter oxalsyrebehandlingen i föreningsbigården i november har nu kommit: det blev i snitt över de 8 samhällena 37 nedfall.
Årets siffra är inlagd i ett diagram som sträcker sig från år 2002 (förstora genom att klicka på bilden). Övriga siffror i diagrammet är överförda från Preben Kristiansens statistik 2002-2015.
Siffrorna från åren 2002-2004 baseras på ett snitt över 6 samhällen. Från och med år 2005 baseras siffrorna på snittet från 8 samhällen.
Diagram som visar varroanedfall åren 2002-2016


söndag 27 november 2016

Årsmötet 2016

Fredagen den 11 november hölls årsmöte i föreningen. Platsen var Hästveda OK.s klubbstuga, som biodlareföreningen så vänligt fått låna för kvällen.
Före själva årsmötet fick vi höra ett mycket intressant föredrag om VSH-bin av Richard Johansson. Richard är projektledare för  VSH-bin i Sverige, ett projekt som går ut på att få fram VSH-egenskapen hos bin. VSH uttyds Varroa Sensitive Hygiene och är en egenskap som gör att bina upptäcker och städar ut fertila varroakvalster från yngelceller. Se också på projektets hemsida.
Därefter ledde mötesordföranden Ulf Westberg med elegans årsmötet, som inte bjöd på några överraskningar.Styrelsen ser för år 2017 likadan ut som under 2016: ordförande Jan-Henrik Pettersson; v. ordf. Cecilia Tornerefelt; sekreterare Jenny Silvander; kassör Maria Larsson; ledamöterna Erling Andersson, Lars Brodén, Ernst Herslow, Anders Jönsson, Joel Olsson.
Enligt den antagna verksamhetsplanen föreslås tisdagsträffarna börja den 18 april 2017. Sommarutfärd och grillfest genomförs som tidigare år. Föreningens varroabekämpning med ekologiska metoder (oxalsyra) fortsätter.
Kvällen avslutades med fika, varvid Lisens smarriga tekakor rönte stor uppskattning.
Föreläsaren Richard Johansson

Ordföranden tackar för en intressant föreläsning om VSH-bin

Intresserade årsmötesdeltagare

Fika!

tisdag 15 november 2016

Utdelning av oxalsyra

Som ett led i föreningens bekämpningsprogram mot varroakvalster, tog sig medlemmarna i lördags till Petters stuga för att kvittera ut sin dos av oxalsyra. Oxalsyra är ett ekologiskt bekämpningsmedel som sedan ett antal år tillbaka framgångsrikt använts i föreningen. Genom att så gott som samtliga medlemmar lojalt behandlar sina samhällen med oxalsyra får man en samtidig insats över ett stort geografiskt område, och ökar därmed möjligheterna att begränsa kvalstrets spridnng.
Även samhällena i föreningsbigården kommer att behandlas. En respektive två veckor därefter dokumenteras nedfallet. Resultaten kommer att publiceras här på hemsidan.
Oxalsyreutdelningen förbereds

Joel delar ut doser till köande medlemmartisdag 18 oktober 2016

Inbjudan till årsmöte

Alla medlemmar inbjudes till årsmötet som avhålles fredagen den 11 november kl. 18:30 i Hästveda OK:s klubbstuga vid Lillasjön.
Sedvanliga årsmötesfrågor kommer att avhandlas.
Ta med er en ifylld årsrapport för 2016 (finns i Bitidningen nr 9 september): två drottningar kommer att lottas ut på inlämnade rapporter. Efter årsmötet skickas årsrapporterna anonymiserade in till SBR.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Styrelsen

tisdag 20 september 2016

Utbildningsdag i Lund

Biodlarna i Skåne inbjuder till en utbildningsdag enligt nedan.

Skånedistriktet inbjuder till utbildningsdag den 8:e oktober på Dammstorpsgård i Östra Odarslöv utanför Lund.
•    Samling 9.30 med fika.
•    10.00 föreläser Bengt Andreasson och Sven-Åke Nilsson om drottningodling.
•    10.45 koras Skånsk Mästare i honung.
•    11.00 föreläser Lars Nolberger från Mariestads Biodlarförening hur man hanterar och utvinner bibröd.
•    12.00 – 13.15 Lunch med ”bisnack”.
•    13.15 Föreläser Alexandra De Paoli om olika sätt att använda vax. Alexandra ledde en workshop på Beecome i samma ämne.

Anmälan sker senast den 28:e september genom att sätta in 150:- på Distriktets bankgiro 5236-8826. OBS GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH FÖRENING.

Se även denna länk

onsdag 17 augusti 2016

Slutskattning i föreningsbigården

På söndag 21 augusti sker slutskattning av samhällena i föreningsbigården, samling kl. 9 vid Petters stuga. I samband med slutskattning ska även drottningtillsättningar ske.Slungning sker därefter hos Erling i Ballingslöv.
Husansvarig-gruppen (Kim och Anders) passar på att rödfärga förrådet vid samma tillfälle, dvs. söndag 21 augusti med start kl, 9.
Till dessa aktiviteter behövs det givetvis hjälp i form av flera medlemshänder. Alltså: de medlemmar som har möjlighet att hjälpa till är välkomna till föreningsbigården på söndag förmiddag!

tisdag 16 augusti 2016

Postgiro

Föreningens postgironr. är 33 06 79-2. Detta nr. kan användas av de som köper avläggare, drottningar, puppor etc.

lördag 13 augusti 2016

Årets grillfest

Årets grillfest avhölls lördagen den 13 augusti. Ett trettiotal medlemmar och familjemedlemmar trotsade vädret och slöt upp vid Petters stuga för en trevlig eftermiddag med god mat. Tack till alla som bidrog till en lyckad dag i biodlingens tecken!
Mingel före maten

Grillmästare Tommy

Khalida kom med goda sallader

Kjell och köttstycke

Till bords

Många var vi

Vem blir Årets Drottning?

Lisen och Tommy krönes till Årets Drottningar

Traditionell pose

Tipspromenad före kaffet

Rättning vid domarbordet

Spänd väntan på tipssegraren

Och rätt svar var...

Ulla med tipsvinsten. Alla rätt!

Till sist sken solen över alla festdeltagare!

Anmäl oxalsyra

Lördagen den 12 november kl. 10 är det utdelning av oxalsyra  i Petters stuga. Anmäl senast måndagen den 7 november till Ulf Westberg, epost westberg@telia.com, hur stor volym ni vill köpa; räkna i snitt 30 ml till varje samhälle.

söndag 7 augusti 2016

Oxalsyra

Utlämning av oxalsyra för varroabekämpning sker i Petters stuga lördagen den 12 november kl. 10. Ta med egna glasburkar som kan rymma hela er ranson. Detaljer kring anmälan om hur stor volym man vill beställa kommer inom kort.

Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 hålls fredagen den 11 november kl. 18:30 i OK-stugan vid Lilla-sjön, Hästveda. Eventuella motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, dvs. senast den 21 oktober.
Alla medlemmar välkomna.

måndag 25 juli 2016

Besök från Bjärnum

Söndagen den 24 juli fick vi besök i föreningbigården av Bjärnumsortens biodlarförening. I varmt och soligt väder utväxlades erfarenheter vid såväl kupor som kaffebord. Efter ett par timmars trevlig samvaro for var och en på sitt håll, förhoppningsvis med några nya biodlarkunskaper i bagaget, som till exempel florsockerbehandling. Vi tackar Bjärnumsföreningen för visiten, och hälsar dem välkomna åter, gärna i samband med en av våra tisdagsträffar.
Hästvedaföreningens Ulf Westberg hälsar välkomna

Samtal bland kupor

Ulf berättar om Hästvedas varroabekämpningsprogram

Vad kan vara så här intressant?
 

Jo, det är "Mödravårdshuset", dvs. drottningodlingskupan

Här visas de nyinskaffade lättviktskuporna

Kaffe!

måndag 18 juli 2016

Anmälan till grillfesten

Årets grillfest inträffar som tidigare aviserats lördagen den 13 augusti kl. 14 vid Petters stuga. Anmälan kan ske till ordföranden Jan-Henrik på mejl alternativt telefon (se under "Kontaktpersoner" här på hemsidan). Sista anmälningsdag är i samband med tisdagsträffen den 9 augusti.
Alla medlemmar välkomna till ett tillfälle för trevlig samvaro under gemytliga former!

torsdag 14 juli 2016

Besök i bigården 24 juli

Söndagen den 24 juli får vi besök i föreningsbigården av Bjärnumsortens biodlarförening. Från kl. 10 hälsar vi Bjärnumsodlarna och våra egna medlemmar välkomna för en stunds samvaro och erfarenhetsutbyte vid Petters stuga. Ta med egen fika!

Tisdagsmötet 19 juli

På nästa tisdagsmöte i föreningsbigården den 19 juli kommer "florsockermetoden" att demonstreras. Det är en enkel metod för att uppskatta graden av angrepp från varroa. Se även artikeln i senaste Bitidningen nr. 7/8 2016, där Preben Kristiansen skriver om detta (sid. 26-27).

Drottningodling och besök i bigården

Under tisdagsmötet var det hektiskt i föreningsbigården. Kvällen inleddes med att en ny omgång drottningceller placerades ut i sina kassetter. Samtidigt fick vi besök av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen, som var en intresserad åskådare till aktiviteterna. Vid det efterföljande kaffet berättade Preben om sitt arbete som sjukdomskonsulent på SBR. Mycket intressanta resultat från varroaundersökningarna presenterades, bland annat att det är en samverkan av varroakvalstret och ett virus som angriper bina, samt att nya projekt med att få fram resistenta bin ska dras igång.
Vi tackar Preben för ett trevligt besök och för att han delar med sig av sina kunskaper om våra små husdjur.
Drottningkassetterna förbereds
Joel och Ernst laddar drottningkassetter
Preben inspekterar arbetet

måndag 11 juli 2016

Tidig start på tisdagsmöte

På grund av besöket av Preben Kristiansen på morgondagens (12/7) tisdagsmöte, och eftersom en del åtgärder i samband med drottningodlingen behöver utföras, börjar mötet redan vid kl. 17. För att vi ska vara klara till 18:30, då Preben beräknas anlända, och då arbetet med drottningarna kräver många händer, är alla intresserade välkomna att hjälpa till från kl. 17 och framåt!

måndag 4 juli 2016

Celebert besök

Den 12 juli får föreningen celebert besök: Preben Kristiansen, årets drottning 2014, sjukdomskonsulent och aktiv i föreningens varroabekämpningsprogram, deltar då i den ordinarie tisdagsträffen.
Passa på att träffa en varroabekämpningsexpert, och ställ dina frågor under kvällen.

onsdag 29 juni 2016

Skattning och slungning

Nu är det dags att skatta i föreningsbigården! Tisdagen den 5 juli träffas vi kl. 8 vid Petters stuga för skattning och efterföljande slungning, som sker hemma hos Maria och Christian.
Alla intresserade medlemmar är välkomna att hjälpa till.

onsdag 15 juni 2016

Årets grillfest

Boka redan nu in lördagen den 13 augusti  för årets grillfest. Vi börjar inta maten ca. kl. 14 vid Petters stuga.
Alla medlemmar välkomna!

Rapport från utflykten

I söndags 12 juni besökte ett antal intresserade medlemmar Fredrik Sahlins bigård utanför Vinslöv. Vi fick en mycket intressant inblick i Fredriks anläggning och hanteringssystem. Efter knappt två timmar bröt vi upp för en god lunch på Skepparslövs golfkrog. Därefter avslutades en trevlig dag uppe vid ordföranden Jan-Henriks och hans fru Astrids stuga på Nävlingeåsen, där vi undfängnades med kaffe och 7 sorters kakor.

Fredrik visar och berättar

Inne i hanteringsanläggningen

Lunch på Skepparslövs golfkrog

Ordföranden berättar

Tack för kaffet!

onsdag 8 juni 2016

Utflykten igen

Söndagens utflykt närmar sig, och en ändring i programmet har skett: ordföranden Jan-Henrik med fru Astrid bjuder på kaffe och kaka på sitt torp; ingen egen fika behöver alltså tas med av utflyktsdeltagarna.
Avfärd kl. 9 från Hästveda Hantverksgård; anslutning kan ske vid McDonalds Hässleholm ca kl. 9:15.

onsdag 1 juni 2016

Drottningodling

På lördag 4 juni påbörjas årets drottningodling i klubbens bigård. Kl 8 laddar Joel och Erling "snabbkokaren" med några ramar och bin, och kl. 13 ska det "larvas", dvs. larver ska appliceras på odlingsramar. Alla intresserade är välkomna att se och lära!

torsdag 19 maj 2016

Sommarutflykten

Nu närmar sig årets sommarutflykt! Söndagen den 12 juni samlas vi klockan 9:00 vid Hästveda Hantverksgård för färd mot Gläntans bigårdar utanför Vinslöv, där Fredrik Sahlin tar emot och visar sin Krav-godkända biodling.
Lunch intas på Skepparslövs golfkrog, kostnad 125 kronor per person, inkl. salladsbuffé, bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka.
Vid tjänligt väder besöker vi ordförandens torp i närheten, där egen medtagen fika kan intas.

torsdag 7 april 2016

Årets sommarutflykt den 12 juni

På det senaste styrelsemötet lades tidpunkt för årets sommarutflykt fast: boka in söndagen den 12 juni för detta evenemang. Målet för årets utflykt blir en ekologisk biodling i närområdet. Detaljer kring tider, samlingsplatser, vägbeskrivning mm kommer när vi närmar oss den 12 juni.

Utbildningsdag i Lyby 16/4

Skånedistriktet bjuder in medlemmarna till den traditionella utbildningsdagen i Lyby, lördagen den 16 april med start kl. 9:00.
För program och detaljer se denna länk.
Anmälan sker till Anna Hansson senast söndagen den 10 april på mejl anna.e.hansson@telia.com eller mobil 0703 62 90 41.

lördag 20 februari 2016

Snart dags för årets första träff i Petters stuga

Nu närmar sig årets första träff i Petters stuga!
På senaste styrelsemötet den 16 februari bestämdes kalendariet för diverse förestående aktiviteter. 

Varje tisdag under säsongen med start den 19 april träffas intresserade medlemmar i föreningsbigården vid Petters stuga. Träffarna inleds ca kl. 18:30 med sysslor i bigården och avslutas med fika (egen) och samtal i trädgårdens sitthörna.

Lördagen den 23 april med start ca kl. 10 är det städdag i och kring Petters stuga. Även inventering och renovering av utrustning står på programmet. 

torsdag 18 februari 2016

Hästveda Biodlareförening utnämd till årets förening

Skånes Biodlardistrikt utnämnde på årsmötet den 13 februari Hästveda Biodlareförening till Årets förening 2015!
Motiveringen till utnämningen lyder:
Genom ett mångårigt arbete i sin föreningsbigård och med hjälp av dess medlemmar har man lyckats bemästra varroakvalstret.
Man har inte behandlat sina bin mer än nödvändigt och det har förts en noggrann dokumentation av de ekologiska metoder man har använt.
Ett arbete som har skonat både bin och natur. Det gagnar föreningens medlemmar och i förlängningen även andra biodlare i vårt distrikt.

Behörighetsutbildning för cirkelledare

Sveriges Biodlares Riksförbund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder alla som vill bli cirkelledare till en utbildningsdag den 29 februari med start kl. 9:30 på Hotel Stensson i Eslöv, se följande länk.
Sista anmälningsdag:19 februari via denna länk.

lördag 6 februari 2016

Distriktsårsmöte i Eslöv

Lördagen den 13 februari hålls årsmöte för Skånes biodlardistrikt, med start kl. 9:30 på Salliusgymnasiet i Eslöv. Mötet beräknas vara avslutat kl. 15:30.
Hästveda Biodlarförenings ombud på årsmötet är Erling Andersson, Jan-Henrik Pettersson och Cecilia Tornerefelt. Övriga medlemmar i distriktets lokalföreningar är välkomna att närvara, men har ingen rösträtt.  Deltagande i kaffe och lunch anmäles till Ingrid Bonde, i.b.b@telia.com senast 7 februari.
Under årsmötet utses "Årets förening" i distriktet.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Erling Brännström, meteorolog från SMHI, att prata väder.