onsdag 30 december 2015

Varroa 2015

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2015 har nu kommit från Preben Kristiansen:


Styrelse 2016

Ordförande

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 626726, jhpson@hotmail.com

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 878578

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 931533

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-30599, mobil 0702 112464, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Erling Andersson, telefon 0451-31386, mobil 0706 313866, erling_andersson@hotmail.com

Anders Jönsson, telefon  0479-10861

Joel Olsson, telefon 0451-31048, mobil 0730 281189

Lars Brodén, telefon 0451-37394, mobil 0739 491567

Ernst Herslow, mobil 0707 193372

fredag 18 december 2015

Styrelsemöte med nya styrelsen

Det första mötet med nyvalda styrelsen avhölls den 3 december. Nyvalde ordföranden Jan-Henrik svingade klubban med den äran. Frågorna handlade om verksamheten under kommande år.
 Vi ser fram emot ett spännande biår 2016!