onsdag 19 februari 2020

Varroastatistik 2002-2019

Varroabekämpningsprogrammet i  föreningsbigården fortskrider. Resultatet av behandlingen med oxalsyra åren 2002 till 2019 är fortsatt bra och kan ses i diagrammet. Tack till Preben Kristiansen  som sammanställer vår data och uppdaterar diagrammet.