tisdag 26 april 2011

Vårstart

Ikväll börjar säsongens träffar i bistugan, som vanligt kl 18.30. Som bioldare upphör jag aldrig att fascineras över hur olika naturen är, förra året var knappt bina ute ur kuporna vid denna årstiden, i år ser det helt annorlunda ut. Frågan i år är snarare om bina hinner med naturen när det går så fort? Både gamla och nya medlemmar såväl som gäster är välkomna ikväll!

Plantskolan i Alnarp

SBR Quinnor i Skåne inbjuder till vårens träff

Lördagen den 21 maj 2011 kl. 10.00 träffas vi på plantskolan i Alnarp där Bo Lindahl visar runt o pratar om växter

Det finns möjlighet att äta på restaurangen på Alnarp

Om intresse o tid finns fortsätter vi till Kulturen i Lund.

Anmälan vill vi ha senast den 14 maj 2011 till
Ingrid Hallberg tel. 0451 - 60985 eller iok.hallberg@hotmail.com eller
Ulla Nilsson tel. 044 - 12 13 42 eller ulla_nilsson_45@hotmail.com

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG DAG HOPPAS VI
Ingrid o Ulla

Praktisk utbildningsdag

Inbjudan från Skånes Biodlardistrikt

Distriktets årliga praktiska utbildningsdag för biodlarna i Skåne genomför vi lördagen den 14 maj 2011 klockan 1000-1600 i Lyby.

Förbundsordföranden SBR Jonny Ulvtorp kommer att prata under rubriken ”Fler bin och stimulera odling av bin för avsalu. Jonny genomför även en enkät med mötesdeltagarna.

Alf Sjöberg visar det praktiska momentet för utbildningsdagen. ”Hur man gör analyser på nosemasjuka med mikroskop”. De deltagare som har mikroskop tar med dessa till utbildningsdagen plus prover på bin (60 döda bin). Se utförlig information på SBRs hemsida.

Eva Forsgren SLU kommer att tala om binas sjukdomsalstrare (patogener) och informera om dagsläget för den undersökning som gjorts beträffande trakékvalster mm.

Det kostar 125kr/person att deltaga inklusive lunch. Anmälan till Ingrid Bondeson tel. 042-321285 eller 0739775253, eller E-brev i.b.b@telia.com senast den 11 maj.

Plats: Lyby församlingsgård (utanför Hörby intill Lyby kyrka).