tisdag 18 oktober 2016

Inbjudan till årsmöte

Alla medlemmar inbjudes till årsmötet som avhålles fredagen den 11 november kl. 18:30 i Hästveda OK:s klubbstuga vid Lillasjön.
Sedvanliga årsmötesfrågor kommer att avhandlas.
Ta med er en ifylld årsrapport för 2016 (finns i Bitidningen nr 9 september): två drottningar kommer att lottas ut på inlämnade rapporter. Efter årsmötet skickas årsrapporterna anonymiserade in till SBR.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Styrelsen