söndag 21 april 2013

Medlemsmöte

Årets tisdagsträffar i föreningsbigården börjar nu! Närmare bestämt tisdagen den 23 april kl 18.30 hälsas gamla och nya medlemmar välkomna till Petters stuga i Rävninge utanför Hästveda!

söndag 14 april 2013

Riksförbundsmöte 2013

Jag har i helgen varit på riksförbundsmöte i Örebro som ett av fem ombud för Skånedistriktet. Nedan är mina egna minnesanteckningar från mötet.

Försäljningen av HF betraktas nu som avslutad, slutsumman som landade på SBRs konto blev ca 3,5 miljoner. Vi beslutade om hur detta kapital ska användas och  grunden är att endast avkastningen ska användas och med en fördelning av dessa till olika nivåer i organisationen. Det kommer att bli någon sorts ansökan om medel till projekt som behövs för att få del av pengarna.

Ett förslag från styrelsen handlade om att söka värdskap för världsbiodlingskongressen Apimondia 2017 i Stockholm. En intressanta aspekt av detta tyckte jag var att SBR arbetade tillsammans med Biodlingsföretagarna. Efter en lång diskussion som mycket handlade om ekonomiska risker beslöt årsmötet med ett tydligt ja att gå vidare med ansökan. Jag röstade inte för detta (men reserverade mig såklart inte heller), inte för att jag tror det än en dålig idé, tvärtom, men för att jag hade velat se en bättre underbyggd budget först. Det är möjligt att en sådan budget finns, men vi fick inte se den. I budgeten är det tänkt att kongressen inte kommer att kosta SBR något och det vore ju bra. Beslutet handlade bara om att gå vidare med ansökan, i september på årets kongress fattas beslutet om var kongressen ska läggas.

Ett annat förslag var att hålla riksförbundsmöte endast vartannat år. Detta var tydligen ordningen tidigare, men bland annat p.g.a. att antalet motioner blev väldigt stort och tog lång tid ändrades ordningen till att ha varje år. Det kommer att ta ett par år att genomföra eftersom det krävs stadgeändringar. Vi beslutade enligt detta och jag själv tror det är bra. Dels ger det styrelsen arbetsro att genomföra beslut, dels kostar RFM både tid och pengar att genomföra. Sedan tycker jag personligen att man kan ägna en större andel av tiden åt förhandlingar, vi bröt redan 17.30 på lördagen och det får aldrig betraktas som en belöningsresa/nöjesresa att representera sitt distrikt på ett riksförbundsmöte utan det är en arbetsresa även om det såklart ska finnas gott om tid till informella samtal.

Ytterligare två frågor handlade om demokrati. En handlade om distriktsordförandekonferens och en om att distrikt ska användas som remissinstans. Båda frågorna är bra och bidrar till bredare förankring av beslut liksom att fler synpunkter kan beaktas.

Under förbluffande lång tid avhandlades årsrapportens utformning. 2012 års utformning gjordes anonym varvid den lokala ordföranden inte kunde påminna medlemmarna om att lämna in. Det är många medlemmar som inte har bilden klar för sig hur den används. Årsrapporten samlas in av lokal förening som sedan gör en sammanställning och skickar in centralt och då är den detaljerade medlemsinformationen borta i sammanställningen. Många medlemmar tror att hela blanketten går in centralt och vill inte dela med sig av denna information och inser inte att det som skickas in centralt är en anonym sammanställning av hela föreningens år. Denna sammanställning är viktig för att följa statusen för svensk biodling. En aspekt av det hela var att i stadgar och regelverk så är ett av villkoren för att vara medlem faktiskt att man lämnar in årsrapport, det hade jag ingen aning om. Det beslutades att den återigen inte skulle vara anonym.

Jordbruksverket höll en presentation om beredskapsplaner mot olika problem med våra viktiga bin. En av de saker de bevakar är gruppen av bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider. En intressant och rätt omfattande studie genomförs i sommar med bin som placeras vid vårraps vars utsäde är betat med något av dessa ämnen respektive på vårraps som inte är betat. Det kan kanske inte uteslutas att dessa ämnen inte har en påverkan på bina, men eftersom försiktighetsprincipen ska råda antog RFM tydligt motionen om att SBR ska jobba för att förbjuda dessa ämnen. Om det mot förmodan visar sig att dessa ämnen är helt ofarliga så är det ju lätt att både riva upp beslutet och tillåta ämnena igen.

Resultatet av min egen motion om varumärksbevakningen blev nog bra. Dylika frågor ska precis som tidigare handläggas av kvalitétskommitén, men de fick nu ett bra underlag som grund i sitt arbete. Helst skulle jag vilja ha klara regler hur varummärkena får användas, jag vet inte om detta leder till det.

Medlemsavgiften höjs med 35 kr. Det var två argument för detta, det ena var att konsumentprisindex gått upp med precis så mycket sedan senaste höjningen och det andra argumentet är att vi medlemmar kräver medlemsnytta och mycket av detta har en prislapp.

Valen till styrelse var rätt okomplicerat. En styrelsemedlem har avsagt sig omval och ersattes av Anders Hansson från Skåne. Valen till suppleanter blev mer spännande, ytterligare ett alternativ utöver valbererdningens presenterades. Efter lusläsning av stadgar att det var ok beslöts att ha tre suppleanter istället för som tidigare bara två varav en är Viktoria Bassani, också från Skåne.

Val till valberedning var desto rörigare och fick förrättas med sluten omröstning. Förhoppningsvis blir det bättre i framtiden, distriktsordförandekonferensen i höst har fått i uppdrag att skapa en modell hur förslag till valberedning bättre kan förberedas inför riksförbundsmötet.

Mötet kunde därefter avslutas endast 20 minuter försenat.

söndag 7 april 2013

Foderstatus

April månad är den farligaste för bina. Yngelsättningen har kommit igång och foderförbrukningen ökar snabbt, samtidigt som det inte finns någon nektar att hämta i naturen. Starka samhällen som står soligt och vindskyddat löper störst risk att få slut på fodret.

Men det är väl bara att ge mer foder kan man tycka, men det innebär risker för röveri, utsot, kylt yngel, blockerad yngelsättning etc. Ju längre man väntar och ju varmare det är desto mindre risker innebär det, därför bör man aldrig fodra utan att veta att det verkligen behövs.

Det är därför en god idé att kolla foderstatus i början av april. Men man måste vänta tills man säkert vet att de rensningsflugit! Det är ingen mening att kolla tidigare, dels kan man inte fodra dem då och dels är risken stor att de får utsot.

Har man frigolitkupor kan man lyfta hela kupan i en bagagevåg och för att veta vad siffrorna betyder kollar man vikten på en tom kupa först. Mina kupor väger lock+botten+låda+tomram+bin ca 7-8 kg och om de står på två lådor ca 11-12 kg. Vågen i bilden ovan visar 17 kg, så då vet jag att de har 9-10 kg foder kvar och det bör gott och väl räcka april ut.

Om man inte kan lyfta hela kupan får man försiktigt lyfta täckbrädorna/täckplasten i ytterkanten av kupan. De yttersta 2 ramarna bör fortfarande vara orörda. Finns det mindre än två ramar foder så får man hålla extra koll på både väder och foderstatus närmaste veckorna och vid behov fodra. Det är lite lurigt att bara kolla ramarna uppifrån, har man haft besök av möss i kupan är det just de yttersta ramarna som är uppätna och nästan tomma. Det kan vara svårt att se uppifrån så man bör lyfta en av dessa ramar. Bagagevågen avslöjar detta direkt.