lördag 14 maj 2022

Enkät om övervintringen

 Björn Gustavsson, rådgivare biologisk mångfald och bihälsa på rådgivningsenheten växtnäring och miljö, Jordbruksverket, genomför en enkät om övervintringen 2021-2022. Se även i majnumret av Bitidningen. Ju fler svar som kommer in, desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara, och Björn hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls. Enkäten pågår fram till den 5:e juni. Länk till enkäten finns här.


tisdag 26 april 2022

Varroastatistik 2021

Diagrammet nedan visar nedfall av varroakvalster i föreningsbigården till och med år 2020. Diagrammet, som också visar använd behandlingsmetod, är sammanställt av Preben Kristiansen.

Diagram över varroanedfall 2002-2020

För sommaren 2021 (22/6-10/8) har det naturliga varroanedfallet i bigårdens samtliga samhällen varit noll (0). Detta bekräftas också av de undersökningsresultat som kommit från SLU, där varroa per 100 bin uppgår till noll (0). Vår förening har ingått i en större studie som omfattat 398 bigårdar spridda över landet, och som genomförts av SLU tillsammans med SVA. Fältarbetet utfördes av lokala bitillsynsmän och koordinerades av Preben Kristiansen, Apinordica AB. Projektet finansierades av Jordbruksverket.måndag 11 april 2022

100-årsjubileum 20 maj

 Alla medlemmar inbjudes att fira Hästveda biodlareförenings 100-årsjubileum fredagen den 20 maj kl. 18:30 i Farstorps bygdegård. 

Jubileet, som egentligen inföll ifjol men på grund av omständigheterna inte kunde hållas år 2021, firas med visning av två filmer. Den ena filmen skildrar renoveringen av Petters stuga 1989. Den andra filmen är gjord av Carl Slättne och handlar om bin och biodlare kring Petters stuga.

Det bjuds på förtäring och fika. Anmälan sker till ordföranden Ejnar senast tisdagen den 17 maj.

Välkomna hälsar styrelsen.

söndag 3 april 2022

Premiär för tisdagsträffarna 2022

 Våren är kommen! Därmed är det också dags för premiär för tisdagsträffarna vid föreningsbigården Petters stuga. Tisdagen den 19 april kl. 18:30 samlas vi för kärt återseende efter vinterns mörker och kyla. På aktivitetslistan står bland annat inventering av samhällena, genomgång av vaxinnehav samt rekonditionering av tomma ramar. Vårstädning av stuga med omgivningar tar vi löpande under kommande tisdagar. 

En första inspektion av föreningsbigårdens samhällen gav vid handen att det finns möjlighet att till intresserade medlemmar sälja två avläggare från ifjol. 

Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas välkomna tisdagen den 19 april!

tisdag 2 november 2021

Gäst på årsmötet

 Till årsmötet den 19 november är Anders Ekstrand inbjuden att hålla ett föredrag om skogen, dess insekter, träd, skötsel och andra värden. Anders arbetar till vardags på Södra skogsägarna, är duktig på skogens insekter och känner väl till biodling (hans far var biodlare). Han sitter också i styrelsen för Ekfrämjandet.

Tanken är att årsmötet inleds med fika och Anders anförande, därefter vidtar de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Kvällen avslutas med lotteri där inlämnade årsrapporter (finns i Bitidningens senaste nummer) utgör lottsedlar, och där två drottningar ligger i vinstpotten.

Väl mött till en trevlig kväll i Hästveda OK:s klubbstuga, start kl. 18:30!

Styrelsen

söndag 3 oktober 2021

Oxalsyreutdelning

 Lördagen den 20 november kl. 10 är det utdelning av oxalsyra i Petters stuga.  Beställning av antalet doser (en dos per samhälle) kan göras till Ulf Westberg via e-post westberg@telia.com alternativt per telefon 0708 35 38 99, senast måndagen den 15 november. 5 kr per dos. Ta med egna glasburkar med lock att transportera oxalsyran i.

Effekten av oxalsyrebehandlingen mot varroakvalster ökar ju fler som behandlar sina samhällen. Alla medlemmar uppmanas därför att delta.

söndag 19 september 2021

Årsmöte 2021

 Årsmötet i Hästveda biodlareförening och som behandlar verksamhetsåret 2020/2021 kommer att hållas fredagen den 19 november kl. 18:30 i orienteringsklubbens stuga i Sjörröd, Hästveda. Om någon har förslag som ska läggas fram för årsmötet (motion), ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Glöm inte ta med en ifylld årsrapport; denna utgör också lottsedel i lotteriet med två drottningar som priser. Rapporten kan också skickas till ordföranden Ejnar. På programmet i övrigt står sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.