måndag 23 januari 2023

Drottningodlingskurs

 Följande har skickats ut från SBR.

Den 4 mars 2023 är tanken att det ska hållas ett drottningodlingsseminarium, både fysiskt i Skövde och via TEAMS.Vi vill nu kolla intresse för en sådan aktivitet hos våra föreningar i distrikt Skåne.Det är inte en aktivitet som kan utföras ensam via Teams, utan förutsätter att man träffas i grupp och arbetar tillsammans.Tanken är att föreningen samlar intresserade i en gemensam lokal, kopplar upp mot Teams-utbildningen och genomför diskussioner och grupparbeten i pauserna.Tänk på att lokalen behöver ha internetuppkoppling och möjlighet att visa Teamsmötet på stor skärm/duk och ljud via högtalare.Om föreningen har lågt antal intresserade så kan man med fördel slå sig ihop med andra föreningar, eller kontakta distriktet för alternativ.

Den som är intresserad av att delta i detta kurstillfälle ombeds att ta kontakt med någon i styrelsen senast den 31/1.

 

onsdag 28 december 2022

Styrelse 2023

 Efter årsmötet 18 november 2022 ser styrelsen ut som följer.

Ordförande: Isak Andersson, tel. 0709 58 65 53; e-post andersson1994@hotmail.com

Sekreterare: Jenny Silvander, tel. 0730 93 15 33

Kassör: Maria Larsson, tel. 0702 11 24 64; e-post larsson2147@gmail.com

Ledamöter: 

Cecilia Tornerefelt, tel. 0739 87 85 78

Jan Hermansson, tel. 0705 49 95 58

Ernst Herslow (webmaster), tel. 0707 19 33 72

Joel Olsson, tel. 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, tel. 0761 62 67 26
Årsmöte 2022

 Årsmöte i Hästveda biodlareförening hölls fredagen den 18 november 2022 i orienteringsklubbens stuga i Sjörröd (tack för lånet HvOK!).

Mötet gästades av bihälsokonsulent Björn Gustavsson, Jordbruksverket. Björn inledde mötet med ett mycket uppskattat föredrag om bland annat konkurrens mellan honungsbiet och de vilda bina. Årsmötesdeltagarna fick även lyssna till en hel del om bihälsa och bisjukdomar.

Efter att fika med tårta (av prinsess-typ så klart!) avnjutits vidtog årsmötesförhandlingarna. Isak Andersson valdes till ny ordförande efter Ejnar Laursen som tackat nej till omval. Den tidigare ordföranden Jan-Henrik Pettersson invaldes i styrelsen, vars ledamöter i övrigt omvaldes.

Utnämningen av Årets drottning var uppskjuten från grillfesten, under vilken man vanligtvis korar denna. I år tillföll utmärkelsen två personer: Maria Larsson och Christian Nilsson. I motiveringen betonades deras stora engagemang och storskalighet. Även deras generositet med att låna ut sina hanteringslokaler och utrustning till föreningen lyftes fram.

I det avslutande lotteriet med medlemmarnas årsrapporter som lottsedlar vann Isak och Kim var sin drottning.

I den framlagda verksamhetsplanen för år 2023 angavs datumet 18 april för den första träffen vid Petters stuga. Alla medlemmar och andra eventuella intresserade hälsas välkomna då!

I väntan på att mötet ska sätta igång


Björn Gustavsson i berättartagen


Andäktiga åhörare


Björn harangeras för sitt föredrag av Cecilia


Revisor Kjell avlägger sin rapport


Årets drottning(ar) Maria och Christian

torsdag 20 oktober 2022

Gästföreläsare på årsmötet

 Bihälsokonsulenten Björn Gustavsson kommer till vårt årsmöte den 18 november. Tidigare i år (23 augusti) höll Björn i Hästveda hantverksgård ett mycket uppskattat föredrag om växter som gynnar bin. Denna gång pratar Björn om konkurrens mellan honungsbin och vilda bin, men även en del om bihälsa.

onsdag 12 oktober 2022

Oxalsyreutdelning 2022

 Lördagen den 19 november kl. 10 vid Petters stuga utdelas oxalsyra för varroabehandling av medlemmarnas bisamhällen. Anmälan om antalet doser görs till Joel Olsson, telefon 0730 28 11 89, senast lördagen den 12 november. Ta med egna glasburkar med lock för hemtransport av oxalsyran. Pris 5 kronor per dos, betalas på plats. Alla medlemmar uppmanas att delta i denna varroabekämpning; ju fler som behandlar sina samhällen, desto större effekt!

Årsmöte 2022

 Medlemmarna i Hästveda Biodlareförening inbjuds till årsmöte fredagen den 18 november kl.18:30, plats Hästveda OK:s klubbstuga i Sjörröd, Hästveda. Eventuella motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Kvällens program innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar samt utlottning av två drottningar, där lottsedeln utgörs av en ifylld och inlämnad årsrapport. Vem som blir Årets drottning kommer också att tillkännages.

Fika serveras självfallet!

Välkomna hälsar styrelsen.

söndag 14 augusti 2022

Slutskattning i föreningsbigården

 På söndag 21 augusti med start kl. 7 sker slutskattning av kuporna i föreningsbigården. Alla som vill och har möjlighet är välkomna att bistå med en hjälpande hand.