onsdag 14 september 2011

Årsmöte och oxalsyra

Årsmöte kommer att hållas 28 oktober kl 19.00 i Petters stuga i Rävninge. Oxalsyra kommer att tillhandahållas den 12 november kl 10.00. Föranmälan till Ulf W om önskat antal doser.

söndag 11 september 2011

Besök från vårt grannland

I lördags besöktes vi av 35 biodlare från Hilleröd i Danmark.

Vädret var för ovanlighetens skull så bra att medhavd matsäck kunde intagas i det fria.

Intresset var stort för vårt varroabekämpningsprogram och under den kommande diskussionen framkom att i deras område bekämpades varroan med ekologiska metoder. När våra besökare skulle lämna oss uppstod fel på deras buss och allt kylarvatten rann ut.

En granne till bistugan hade dessbättre en brorson, som varit bussreparatör som provisoriskt kunde avhjälpa felet. Många timmar försenade kunde hemresan påbörjas. Flera av våra biodlarvänner använde tiden då bussen reparerades till att plocka svamp och fick rejält välfyllda kassar med sig hem.

Säsongsavslutning

Vi avslutade säsongen i bistugan med grillfest precis som tidigare år. Väderprognosen talade om regn och busväder men så blev det inte, solen lyste över oss hela tiden.


Föreningen har fortsatt en positiv medlemsutveckling och vi fick även i år göra en utbyggnad av partytältet.


Efter middagen hölls en ceremoni där Åke Nilsson tilldelades priset "Årets drottning".