torsdag 27 maj 2021

Larvning

 På nästa tisdagsträff den 1 juni är planen att vi ska larva, det vill säga plocka larver att använda till drottningodling. Detta sker under förutsättning att vädret tillåter. Alla som tänker börja med drottningodling eller bara vill lära sig mer om detta har här en möjlighet att inhämta kunskap och inspiration.

torsdag 20 maj 2021

Svärmtelefon

SBR har inrättat en tjänst som heter Svärmtelefonen. Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper den som ser en bisvärm att hitta en biodlare i området som anmält sig som svärmfångare.

Den som upptäckt en svärm kan ringa svärmtelefonnumret,, 0766-86 07 01. Man uppmanas då att knappa in postnumret för området där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar en vidare till en ansvarig i området.

Får man ingen träff så kan man istället besöka www.biodlarna.se/distrikt för att själv ta reda på var närmaste förening finns med dess kontaktuppgifter.

Svärmtelefonen har alltså nummer 0766 - 86 07 01.

Mer information finns på SBR:s hemsida här.

onsdag 19 maj 2021

Webbföreläsning

 Jordbruksverket kallar till webbföreläsning.

Honungsbin och vilda bin påverkar varandra som en naturlig del i våra ekosystem. Kombinationen många bisamhällen och minskade blomresurser kan dock ge effekter på vilda bin genom att det uppstår brist på pollen och nektar. Vi ska få lyssna på tre föredrag om honungsbinas påverkan på de vilda och därefter förhoppningsvis en givande diskussion.

Program:

19:00-19:10

Varför tycker Jordbruksverket det är viktigt att lyfta frågan om konkurrens? Björn Gustavsson, bihälsokonsulent på Jordbruksverket

19:10-19:50

Vildbinas ekologi, deras hot och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rädda dem. Måns Bruun, biolog och ÅGP-koordinator på Länsstyrelsen i Skåne.

19:50 -20:30

Effekter av konkurrens, kunskapsluckor och möjliga åtgärder. Sandra Lindström, forskare från Lunds universitet 

20:30-21:00

Diskussion

Registrering till dessa föredrag, som sker den 26 maj, kan göras här.

Enkät

 Bihälsokonsulent Björn Gustavsson på Jordbruksverket ber om hjälp att kartlägga övervintringen 2020-2021. Vi kan hjälpa honom genom att delta i en enkät som man kommer till här. Enkäten kan besvaras fram till den 8 juni.