lördag 9 februari 2013

Distriktets årsmöte


En handfull medlemmar representerade vår förening vid distriktets årsmöte idag. Den största nyheten enligt mig var att distriktet kommer att utöka sina utbildningsdagar från 2 till 3 under året.

Det blev även en lång diskussion om vem som ska utses till distriktets ombud på riksförbundsmötet (RFM). Tidigare har en blandning av distriktets förtroendevalda och andra, t.ex. någon lokalförenings ordförande åkt, mot detta stod åsikten att distriktets styrelsemedlemmar är de som är bäst insatta i frågorna på ett RFM och redan valda att representera medlemmarna. Årsmötet tog nu ett tydligt ställningstagande till denna fråga i en sluten omröstning och skickade endast distriktets styrelse som ombud till RFM den 13-14 april. Undertecknad fick fortsatt förtroende att sitta i distriktets styrelse.

Distriktets årsmöte behandlar också de motioner som inkommit. Årsmötet tar ställning i motioner ämnade för RFM och detta ligger till grund för hur våra ombud till RFM ska rösta och argumentera.

Efter årsmötet höll Bengt Nihlgård en intressant föreläsning om bina sett ur ett större perspektiv, bland annat om bina konkurrerar med solitärbin och humlor och hur de påverkas av miljöförändringar såsom kvävenedfall, markanvändning och hur de påverkas av bekämpningsmedel.

Ett återkommande ämne under dagen var att tyvärr har bidöden nått Skåne. Från augusti till november har bimassan i en del samhällen minskat från starkt till nästan inga bin kvar. Den gemensamma nämnaren verkar för de flesta vara att bina varit uppställda i närheten av vårraps under juli. För våra honungsbin är ju detta relativt enkelt avhjälpt, det är bara att flytta undan samhällena under blomningstiden. Det är betydligt värre i den naturliga faunan av solitärbin och humlor om det har samma effekt där.