lördag 29 oktober 2011

Årsmöte

Föreningen har hållit årsmöte i bistugan i Rävninge.Årmötesförhandlingarna var snabbt avklarade utan väsentliga ändringar av föreningsrepresentanterna. Vid det konstituerande styrelsemötet som följde skiftads dock lite roller i styrelsen och vi tackar Erling för de många år han hållit i föreningens kassa och medlemsregister!

Efter årsmötet följde traditionsenligt kaffe och kakor och därefter ett mycket intressant föredrag om träd och folktro av Roland Rönnefeldt.


Roland leder bland annat naturguidningar i studiefrämjandets regi och hade en hel del kul att berätta om våra gamla träd!

Styrelsen 2012

Vill Du bli medlem eller bli informerad om biodling kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Ulf Westberg, 0451-31350, Mobil 0708-353899, E-post westberg@telia.com

Sekreterare

Jenny Silvander, 0730-93 15 33

Kassör

Maria Larsson, E-post larssonmar@telia.com

Ledamöter

Erling Andersson, 0451-31386, E-post erling_andersson@hotmail.com

Åke Nilsson, 0451-14551

Suppleanter

Anders Jönsson, 0479-10861

Nils Olandersson, 0451-36019

Hemsidan

Webmaster, Olof Laurin, 070-3603045 , E-post olof_laurin@yahoo.com