söndag 27 november 2016

Årsmötet 2016

Fredagen den 11 november hölls årsmöte i föreningen. Platsen var Hästveda OK.s klubbstuga, som biodlareföreningen så vänligt fått låna för kvällen.
Före själva årsmötet fick vi höra ett mycket intressant föredrag om VSH-bin av Richard Johansson. Richard är projektledare för  VSH-bin i Sverige, ett projekt som går ut på att få fram VSH-egenskapen hos bin. VSH uttyds Varroa Sensitive Hygiene och är en egenskap som gör att bina upptäcker och städar ut fertila varroakvalster från yngelceller. Se också på projektets hemsida.
Därefter ledde mötesordföranden Ulf Westberg med elegans årsmötet, som inte bjöd på några överraskningar.Styrelsen ser för år 2017 likadan ut som under 2016: ordförande Jan-Henrik Pettersson; v. ordf. Cecilia Tornerefelt; sekreterare Jenny Silvander; kassör Maria Larsson; ledamöterna Erling Andersson, Lars Brodén, Ernst Herslow, Anders Jönsson, Joel Olsson.
Enligt den antagna verksamhetsplanen föreslås tisdagsträffarna börja den 18 april 2017. Sommarutfärd och grillfest genomförs som tidigare år. Föreningens varroabekämpning med ekologiska metoder (oxalsyra) fortsätter.
Kvällen avslutades med fika, varvid Lisens smarriga tekakor rönte stor uppskattning.
Föreläsaren Richard Johansson

Ordföranden tackar för en intressant föreläsning om VSH-bin

Intresserade årsmötesdeltagare

Fika!

tisdag 15 november 2016

Utdelning av oxalsyra

Som ett led i föreningens bekämpningsprogram mot varroakvalster, tog sig medlemmarna i lördags till Petters stuga för att kvittera ut sin dos av oxalsyra. Oxalsyra är ett ekologiskt bekämpningsmedel som sedan ett antal år tillbaka framgångsrikt använts i föreningen. Genom att så gott som samtliga medlemmar lojalt behandlar sina samhällen med oxalsyra får man en samtidig insats över ett stort geografiskt område, och ökar därmed möjligheterna att begränsa kvalstrets spridnng.
Även samhällena i föreningsbigården kommer att behandlas. En respektive två veckor därefter dokumenteras nedfallet. Resultaten kommer att publiceras här på hemsidan.
Oxalsyreutdelningen förbereds

Joel delar ut doser till köande medlemmar