måndag 30 september 2013

Årsmöte

Föreningen håller årsmöte fredagen den 1 november kl 19.00 i Petters stuga.
Tag med årsrapporten och om du ej har möjlighet att närvara så kan rapporten sändas till westberg@telia.com. På inlämnade årsrapporter utlottas 2 st drottningar.

fredag 27 september 2013

Varrobehandling med oxalsyradroppning

Nu börjar dagarna bli kallare och vinterfodret är neddraget i de flesta bisamhällena och därmed avtar yngelsättningen snabbt. Därför kan man räkna med att om drygt en månad är börjar samhällena bli yngelfria och då är ett bra tillfälle att behandla mot Varroa med oxalsyradroppning.

Man vet inte (åtminstone visste man inte för 5 år sedan) på vilket sätt oxalsyra är giftigt för kvalstren men man har gjort noggranna försök som visar att koncentrationen är mycket viktig. En ökad koncentration ger inte bättre effekt, en dubblad koncentration ger ökad bidödlighet. En halv koncentration men med dubbel dos ger också betydligt sämre effekt. Det är därför det är så viktigt att blanda noga och blanda tillräckligt stor mängd för att kunna göra det exakt. Vidare har man i studier visat att både sockerinnehållet och sockerkoncentrationen i lösningen också är viktigt men varför vet man inte heller.

I detta foruminlägg http://www.beesource.com/forums/showthread.php?289673-Oxalic-acid-dribble-didn-t-work-What-went-wrong-Can-I-treat-again&p=1004954#post1004954 (på engelska) finns en intressant graf som visar hur mycket farligare oxalsyran är för kvalstren än för bina. x-axeln visar olika mängder lösning och y-axeln dödligheten. I inlägget länkas till två artiklar som mer går på djupet och där visas bland annat att det krävs 300 ggr högre dos oxalsyra för att döda bin än kvalster.