måndag 28 maj 2012

Gul

I år märks drottningen gul.

Sommarutfärd

Årets utfärd kommer att ske den 16 juni och vi skall börja med besök hos Joel Svensson i Skälderhus.

Vi kommer där att få information om företagets verksamhet samt demonstration av biredskap och möjlighet att göra de inköp som kan behövas till den egna biodlingen. Vi fortsätter sedan resan med destination Skäralid.

Efter lunch kl 12.00 på Skäralids Restaurang finns möjlighet att besöka ett naturrum i anslutning till restaurangen. Därefter kör vi vidare till Kopparhatten Senare på eftermiddagen finns också möjlighet, för de som vill, att göra ett besök vid Odensjön.

Avresa från Hantverksgårdens p-plats kl 07.45 Resan sker i egna bilar med samåkning enligt överenskommelse. Kostnad för lunchbuffé 150 kronor. Medtag kaffekorg, då ett kortare uppehåll för kafferast planeras innan framkomsten till Joel Svensson. För att lunchbeställning skall kunna göras anmäl deltagande i utfärden till Jenny, tel 073-0931533, senast den 8 juni.

Vi hoppas på stort deltagande.

Styrelsen

Adopt-a-bee

En trevlig artikel om ett par medlemmar finns att läsa i Norra Skåne
http://www.nsk.se/article/20120515/HASSLEHOLM/705159959