söndag 23 december 2018

Varroastatistik 2002-2018

Data över 2018 års varroanedfall finns nu inlagt i ett diagram (klicka på det för förstoring) som Preben Kristiansen sammanställt. Resultatet ser inte så tokigt ut; man kan förmoda att vår oxalsyrabehandling gör verkan.
Preben önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År, och så gör även styrelsen.