lördag 20 februari 2016

Snart dags för årets första träff i Petters stuga

Nu närmar sig årets första träff i Petters stuga!
På senaste styrelsemötet den 16 februari bestämdes kalendariet för diverse förestående aktiviteter. 

Varje tisdag under säsongen med start den 19 april träffas intresserade medlemmar i föreningsbigården vid Petters stuga. Träffarna inleds ca kl. 18:30 med sysslor i bigården och avslutas med fika (egen) och samtal i trädgårdens sitthörna.

Lördagen den 23 april med start ca kl. 10 är det städdag i och kring Petters stuga. Även inventering och renovering av utrustning står på programmet. 

torsdag 18 februari 2016

Hästveda Biodlareförening utnämd till årets förening

Skånes Biodlardistrikt utnämnde på årsmötet den 13 februari Hästveda Biodlareförening till Årets förening 2015!
Motiveringen till utnämningen lyder:
Genom ett mångårigt arbete i sin föreningsbigård och med hjälp av dess medlemmar har man lyckats bemästra varroakvalstret.
Man har inte behandlat sina bin mer än nödvändigt och det har förts en noggrann dokumentation av de ekologiska metoder man har använt.
Ett arbete som har skonat både bin och natur. Det gagnar föreningens medlemmar och i förlängningen även andra biodlare i vårt distrikt.

Behörighetsutbildning för cirkelledare

Sveriges Biodlares Riksförbund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder alla som vill bli cirkelledare till en utbildningsdag den 29 februari med start kl. 9:30 på Hotel Stensson i Eslöv, se följande länk.
Sista anmälningsdag:19 februari via denna länk.

lördag 6 februari 2016

Distriktsårsmöte i Eslöv

Lördagen den 13 februari hålls årsmöte för Skånes biodlardistrikt, med start kl. 9:30 på Salliusgymnasiet i Eslöv. Mötet beräknas vara avslutat kl. 15:30.
Hästveda Biodlarförenings ombud på årsmötet är Erling Andersson, Jan-Henrik Pettersson och Cecilia Tornerefelt. Övriga medlemmar i distriktets lokalföreningar är välkomna att närvara, men har ingen rösträtt.  Deltagande i kaffe och lunch anmäles till Ingrid Bonde, i.b.b@telia.com senast 7 februari.
Under årsmötet utses "Årets förening" i distriktet.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Erling Brännström, meteorolog från SMHI, att prata väder.