tisdag 26 april 2022

Varroastatistik 2021

Diagrammet nedan visar nedfall av varroakvalster i föreningsbigården till och med år 2020. Diagrammet, som också visar använd behandlingsmetod, är sammanställt av Preben Kristiansen.

Diagram över varroanedfall 2002-2020

För sommaren 2021 (22/6-10/8) har det naturliga varroanedfallet i bigårdens samtliga samhällen varit noll (0). Detta bekräftas också av de undersökningsresultat som kommit från SLU, där varroa per 100 bin uppgår till noll (0). Vår förening har ingått i en större studie som omfattat 398 bigårdar spridda över landet, och som genomförts av SLU tillsammans med SVA. Fältarbetet utfördes av lokala bitillsynsmän och koordinerades av Preben Kristiansen, Apinordica AB. Projektet finansierades av Jordbruksverket.måndag 11 april 2022

100-årsjubileum 20 maj

 Alla medlemmar inbjudes att fira Hästveda biodlareförenings 100-årsjubileum fredagen den 20 maj kl. 18:30 i Farstorps bygdegård. 

Jubileet, som egentligen inföll ifjol men på grund av omständigheterna inte kunde hållas år 2021, firas med visning av två filmer. Den ena filmen skildrar renoveringen av Petters stuga 1989. Den andra filmen är gjord av Carl Slättne och handlar om bin och biodlare kring Petters stuga.

Det bjuds på förtäring och fika. Anmälan sker till ordföranden Ejnar senast tisdagen den 17 maj.

Välkomna hälsar styrelsen.

söndag 3 april 2022

Premiär för tisdagsträffarna 2022

 Våren är kommen! Därmed är det också dags för premiär för tisdagsträffarna vid föreningsbigården Petters stuga. Tisdagen den 19 april kl. 18:30 samlas vi för kärt återseende efter vinterns mörker och kyla. På aktivitetslistan står bland annat inventering av samhällena, genomgång av vaxinnehav samt rekonditionering av tomma ramar. Vårstädning av stuga med omgivningar tar vi löpande under kommande tisdagar. 

En första inspektion av föreningsbigårdens samhällen gav vid handen att det finns möjlighet att till intresserade medlemmar sälja två avläggare från ifjol. 

Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas välkomna tisdagen den 19 april!