onsdag 7 oktober 2020

Årsmötet igen

Som tidigare meddelats här på hemsidan avhålles årsmötet fredagen den 13 november 2020 kl. 18:30 i Hästveda OK:s klubbstuga, Sjörröd Hästveda. På dagordningen står sedvanliga årsmötesärenden. Om någon medlem vill lägga ett eget förslag till årsmötet (en motion), skall detta vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, således senast 23 oktober.

Glöm inte att ta med en ifylld årsrapport för år 2020 (finns i Bitidningen nr. 10 oktober 2020, sidan 19). Inlämnad årsrapport utgör lottsedel i det traditionella årsmöteslotteriet med 2 drottningar som vinster.

Fika och film avrundar mötet.

Välkomna!

Styrelsen