torsdag 29 december 2016

Varroanedfall

Siffrorna över 2016 års räkning av varroanedfall efter oxalsyrebehandlingen i föreningsbigården i november har nu kommit: det blev i snitt över de 8 samhällena 37 nedfall.
Årets siffra är inlagd i ett diagram som sträcker sig från år 2002 (förstora genom att klicka på bilden). Övriga siffror i diagrammet är överförda från Preben Kristiansens statistik 2002-2015.
Siffrorna från åren 2002-2004 baseras på ett snitt över 6 samhällen. Från och med år 2005 baseras siffrorna på snittet från 8 samhällen.
Diagram som visar varroanedfall åren 2002-2016