måndag 23 januari 2023

Drottningodlingskurs

 Följande har skickats ut från SBR.

Den 4 mars 2023 är tanken att det ska hållas ett drottningodlingsseminarium, både fysiskt i Skövde och via TEAMS.Vi vill nu kolla intresse för en sådan aktivitet hos våra föreningar i distrikt Skåne.Det är inte en aktivitet som kan utföras ensam via Teams, utan förutsätter att man träffas i grupp och arbetar tillsammans.Tanken är att föreningen samlar intresserade i en gemensam lokal, kopplar upp mot Teams-utbildningen och genomför diskussioner och grupparbeten i pauserna.Tänk på att lokalen behöver ha internetuppkoppling och möjlighet att visa Teamsmötet på stor skärm/duk och ljud via högtalare.Om föreningen har lågt antal intresserade så kan man med fördel slå sig ihop med andra föreningar, eller kontakta distriktet för alternativ.

Den som är intresserad av att delta i detta kurstillfälle ombeds att ta kontakt med någon i styrelsen senast den 31/1.