måndag 31 maj 2010

Besök av Vinslövsortens Bf

Den 25:e maj hade vi har haft besök av Vinslövsortens Bf. Det blev en trevlig kväll med korvgrillning och mycket bisnack.

fredag 14 maj 2010

Att köpa bin

Hur går det egentligen till när man köper bin? Detta är kanske en av de första praktiska frågorna en nybörjare ställs inför. Först måste man såklart hitta någon att köpa bin av, det kan vara lite knepigt vissa år, speciellt på våren. Men sedan är det ju inte bara att åka dit med en håv och fånga in dem, det krävs lite mer.
Beslut (säljarens) och Flyttningstillstånd (följer med bina)
Det finns lite regler för hur man får flytta bin, den enda anledningen är att man vill begränsa risken för smittspridning. Så fort bin ska flyttas över en församlingsgräns måste de därför besiktigas av bitillsyningsman. Bitillsyningsman är statens förlängda arm, utsedd och avlönad av länsstyrelsen, kunnig inom bisjukdomar och han/hon får lov att utfärda flyttningstillstånd efter genomgång av bisamhällen.

Så om inte bina är besiktigade ännu när ni kommer överrens om att köpa dem så är det hög tid att säljaren kontaktar bitillsyningsmannen för en besiktning. Nu kommer kanske nybörjarens första frustration - det kan ta lite tid. För det första ska man inte besiktiga bin om inte vädret är bra, man ska trots allt gå igenom hela yngelrummet noga. För det andra är är det oftast många som vill ha sina bin besiktigade samtidigt. Och för det tredje så har bitillsyningsmannen nästan alltid egna bin att sköta om. En tumregel säger dessutom att man inte kan se om bina verkligen är friska förrän 1½ omgång yngel har fötts upp i samhället under säsongen, så tidigast ca 30 dagar efter rensningsflygning och ju senare desto tryggare för köparen att de verkligen är friska.

Tyvärr är det ju så att alla bin inte går igenom besiktningen. Detta innebär att alla bin inom 3 km sätts i karantän under 60 dagar, sedan ska de ombesiktigas innan de förhoppningsvis får flyttas. Det behöver alltså inte vara säljarens bin som är sjuka för att det inte ska gå att flytta bin, det räcker att någon inom 3 km är drabbad. Så det är inte förrän bina är besiktigade och flyttade som säljare och köpare kan dra en lättnadens suck.

Även om du fortfarande kan köpa och sälja bin som är satta i karantän så får du inte flytta dem så det brukar inte vara aktuellt. Vid alla överrenskommelser om att köpa eller sälja bin eller flytta till och från pollineringsuppdrag måste man vara medveten om risken att de inte får flyttas och då brukar det inte bli någon affär.
Flyttningstillstånd
Så kommer dagen D. Säljaren har fått bina besiktigade och det är dags att flytta. Hur gör man? Man kan ju inte flytta bin när de inte är hemma i kupan så antingen måste man vara morgonpigg eller kvällspigg.
På väg till bina
Väl framme så blir det väldigt olika om man ska köpa och flytta bina i sin egen kupa eller om man tar dem i säljarens kupa. Ska man ha dem i egen kupa måste man vara på plats tidigare innan det blir mörkt och flytta över, i säljarens räcker det i skymningen. Sedan får  man vänta tills alla bina nattat sig.
God natt
På sommaren kan man behöva en blomspruta med vatten för att de ska gå in, men på våren behövs det aldrig. När väl alla bina är inne så är det bara att stänga flustret.
Skumgummi, tidningspapper, trälister, det finna många sätt att täta en kupa. Oavsett hur så försök få det helt tätt, det blir mycket lättare då. Tänk bara på att om det inte är nätbotten i kuporna så får det inte vara stängt så länge, dessutom på sommaren riskerar de att bli för varma. Sedan är det bara att lasta.
Bin är definitivt lugnare vid ankomst om de åkt i personbil än på släpvagn, skakningarna på en släpvagn är mycket kraftigare, men det är inte alltid man får plats med dem i bilen. Och är det skattlåda på så går det inte alls att få in dem i bilen.
Eftersom bin kan vara svåra att få tag på blir det ibland långt att åka, klockan kan ha blivit mycket när de väl kommer på plats.
Vid sitt nya hem
Att det blivit sent gör inget, låt dem stå och vila en stund på nya platsen och öppna sedan flustren mycket försiktigt utan att lysa på kuporna med ficklampa. Har du varit försiktig i flytten kryper det inte ut några bin alls.
Många biodlare driver sin verksamhet som näring, gör du själv det också, se till att få ett riktigt kvitto så du kan få in bina i bokföringen.
Låt bina stå ifred på sitt nya ställe nästa morgon så de kan lära sig hitta runt sitt nya hem, sedan kan du försikt börja sköta om dina nya husdjur. Och om det var dina första bin så välkommen som ny biodlare!

torsdag 13 maj 2010

Varroa 2009

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2009.

Allmänt

Årets statistik över Varroanedfallet i föreningsbigårdens samhällen är anmärkningsvärd. Titta noga på grafen, stapeln för 2009 går inte att se. Förra året hade vi den situationen att ett samhälle inte hade något nedfall alls, i år har vi haft situationen att alla samhällen utom ett har varit Varroa-fria, dvs inget naturligt nedfall under sommaren, inget Varroa i drönarvaxet och inget Varroa vid behandling på hösten. I ett samhälle hittades något enstaka kvalster. Vår tolkning är att behandlingseffektiviteten föregående höst har varit mycket god och att det inte förekommer reinvasion i området.
(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Varroabekämpning

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2009 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle avvika från
tidigare år. Eftersom förekomsten av Varroa är så låg så ströks långtidsbehandling med myrsyra från årets program. Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 7 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.

fredag 7 maj 2010

Förstärkning

Egentligen bör man inte lägga någon energi på svaga samhällen utan istället ägna sig åt de starka samhällena. Men har man en fin drottning kan man förstärka ett svagt samhälle med bin. Lägger man ett tidningspapper mellan brukar samgåendet gå bra utan för mycket slagsmål.